Εικόνα

«
 
»
Φυλής 84 Β Φυλής 86 Α Φυλής 86 Β
Φυλής 86 Α

Πληροφορίες Καταχωρητή

Πληροφορίες Στοιχείου

Vrikolakas

 • Administrator
 • Σύνολο Στοιχείων: 604
 • Σύνολο Σχολίων: 2
Θεάσεις16936
Αξιολόγηση 5 (1 αξιολόγηση) (Σταθμισμένος μέσος όρος: 4.33)
Κριτικές27
Τελευταία ΤροποποίησηΝοέμβριος 30, 2019, 07:08:55 μμ

Exif Metadata

Δεν βρέθηκαν δεδομένα Exif
Κριτικές Κατάταξη σχολίων ανα ημερομηνία - Αυξουσα Φθίνουσα

Borgia

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 14
Σχόλιο #1 - Καταχωρήθηκε Σεπτέμβριος 15, 2020, 08:03:17 μμ

Ἄντζελα: ΠαγκοσμιότηΣτὰ τέλη τοῦ 1703, τὸ Λονδίνο ἦταν ἀνάστατο ἐξαιτίας ἑνὸς μυστηριώδους ξένου, ἑνὸς νεαροῦ ἄνδρα ποὺ ὀνομαζόταν Τζόρτζ Πσαλμανάζαρ (George Psalmanazar, 1679-1763). Εἶχε ἀπαχθεῖ ἀπὸ καθολικοὺς ἱεραποστόλους ἀπὸ μιὰ φανταστικὴ, γιὰ τοὺς περισσοτέρους Ἄγγλους, χώρα: τὸ νησί τῆς Χορμόβας (σημερινὴ Ταϊβάν). Οἱ ἱεραπόστολοι τὸν εἶχαν φυλακίσει στὴν Ἀβινιόν, διότι παρέμενε παγανιστής. Τελικά δραπέτευσε καὶ βρέθηκε στὴν Κολωνία, ὅπου ἐντάχθηκε στὸν τοπικὸ στρατό. Ἐκεῖ ξεγέλασε τὸν διοικητὴ τοῦ τάγματος, λόγῳ τῆς ξανθῆς κόμης, τῶν μπλέ ματιῶν καὶ τῆς βρώσης ὠμοῦ κρέατος μὲ χόρτα. Ὁ πρῶτος πίστεψε τὸ παραμύθι γιὰ τὸν ξένο ἀπὸ τὸ νησὶ τῶν κανιβάλων καὶ τοὺ ζήτησε νὰ τὸν ἀκολουθήσει στὸ Λονδίνο, ἀφοῦ ἀσπαστεῖ στὸν ἀγγλικανισμό.

Τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης προσέλαβε τὸν  Πσαλμανάζαρ νὰ διδάξει τὴ γλῶσσα τῆς νήσου του σὲ ὑποψηφίους ἱεραποστόλους. Ἀφοῦ ἐντυπωσίασε τοὺς Λονδρέζους (συμπεριλβανομένης καὶ τῆς βασιλικῆς οἰκογένειας) μὲ πολύχρωμες ἱστορίες, μὲ τὰ παράξενα ἔθιμα καὶ τὴν προφορὰ τῆς γλῶσσας, τὸ ἀδηφάγο κοινὸ ζήτησε περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὴν πατρίδα του. Τὸν ἐπόμενο χρόνο ἔγραψε βιβλίο γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὴν γεωγραφία τῆς Φορμόζας. Φυσικὰ ἔγινε ἀνάρπαστο (ἔδινε ἔμφαση σὲ ἔθιμα ὄπως ὁ κανιβαλισμὸς καὶ ἡ ἀνθρώπινη θυσία, στοὺς βωμούς τῶν ναῶν κλπ). Γιὰ μερικὰ χρόνια ὁ Πσαλμανάζαρ ἔμεινε στὸν άφρὸ τῆς δημοσιότητας. Συνέχισε νὰ κατοικεῖ στὸ Λονδίνο κάνοντας σχετικὰ καλὴ ζωή, ἔγραψε θελογικὰ δοκίμια καὶ συναναστρεφόταν μὲ σημαντικὲς λογοτεχνικὲς μορφὲς τῆς πόλης.

Ὡστόστο, ὅταν πέθανε, ἡ διαθήκη του ἀποκάλυψε ὅτι ἦταν ἕνας Γάλλος μὲ πλούσια φαντασία. Ὅ,τι εἶχε πεῖ γιὰ τὴ Φορμόζα (ἀλφάβητο, κουλτοῦρα, ἔθιμα, ἱστορία, βασίλειο), τὸ εἶχε ἐπινοήσει. Ἐκμεταλλεύθηκε τὴν ἄγνοια τοῦ ἀγγλικοῦ κοινοῦ γιὰ τὸ ἑν λόγῳ νησί, ὥστε νὰ κατασκευάσει μιὰ πολύπλοκη ἱστορία ἡ ὁποία ἐκπλήρωνε τὴν ἐπιθυμία γιὰ τὸ ἐξωτικὸ καὶ ἄγνωστο. Δηλαδὴ ἔπλασε Fake News ἤ ψευδολογίες, γιὰ νὰ ἐκμεταλλευθεῖ τὶς φαντασιώσεις τῶν Βρεττανῶν. s14111.gif

Οἱ φαντασιώσεις γύρω ἀπὸ τὸ ἐξωτικό μπορεῖ νὰ προσεγγίζουν τὸ σεξουαλικό. Δὲν πρέπει νὰ ἔλθουν πολύ κοντά, διότι ὁτιδήποτε σωματικὸ ἐμποδίζει τὴ δύναμη τῶν φαντασιώσεων. Οἱ σωματικὲς χάρες μιὰς ἐκδιδόμενης ἀνοίγουν τὴν ὄρεξη στὸν πελάτη γιὰ διαφορετικὲς ἀπολαύσεις. Ἡ Ἄντζελα εἶναι μιὰ ὅμορφη νεαρά: κοντὴ, ἀδύνατη μὲ μεγάλο στῆθος. Ἔχει κριτικὲς στὸ ἱσόγειο (86Β), ἀλλὰ ἐγώ τὴν ἔχω πετύχει ἀπὸ τὸν Ἰούλιο μόνο στὸν ὄροφο, ὄπου χτυπάει διπλοβάρδιες. Φαίνεται ὅτι εἶναι ἐκ Ρομᾶ. Οἱ ὑπηρέτριες καὶ ἡ ἰδία λένε ὅτι κατάγεται ἐξ Οὐγγαρίας. Ὅποιος θέλει τὸ πιστεύει. Καὶ γιὰ τὴν Λάουρα τὸ ἴδιο διαδίδουν. Στὸν ἐν λόγῳ οἶκο, κατὰ τὸ παρελθόν, ἔχουν φέρει Βουλγάρες ὡς Ρωσίδες (βλ. Βερόνικά καὶ Ἄννυ). Δὲν πρωτοτυποῦν. Σὲ ἄλλα σπίτια παρουσιάζουν Ἀλβανίδες ὡς Ἑλληνίδες. Τὸ πράττουν καὶ τὰ γραφεῖα τοῦτο. Βλέπετε, ἔτσι ἐξιτάρουν τὴν φαντασίωση πολλῶν νεοελλήνων γιὰ τὸ ἄγνωστο. Χώρια κάποιοι καλοθελητές. Πιστεύω ὅτι ἡ Ἄντζελα εἶναι γυφτορουμάνα ἤ τσιγγαβουλγάρα. Ὁμιλεῖ κάποια ἑλληνικὰ καὶ συνεννονεῖσαι. Τὴν ἐπέλεξα λόγω ἡλικίας καὶ πλουσίου στήθους, καὶ ὄχι ὕψους (δὲν πηδάω πινεζες), ἄν καὶ εἶχα κάκιστη ἐμπειρία μὲ τὴν Βερόνικα πρὸ δύο ἐτῶν στὸν ἴδιο χῶρο.

Ἀνακοινώθηκε τὸ ἐξῆς πρόγραμμα: ἑλεύθερο στοματικό (κατ’ ἑπιλογήν/ ἄλλες φορὲς μόνο OWC), στάση 69, τελειωτικὸ στὸ στῆθος καὶ αὐταρχικό!! Ἡ πόρνη ἔκανε τὰ γνωστὰ τσαλιμάκια στὸ σαλόνι καὶ ἦταν ὄλο γλυκύτητα. Πέρασα στὸ δωμάτιο στὸ βάθος, γδύθηκα καὶ ἀνέμενα. Δὲν εἶχε ἄλλον πελάτη καὶ ἦλθε σύντομα. Μέσα ἡ Ἄντζελα εἶναι κρύα καὶ ἀγέλαστη (κατάλαβα ὅτι ἔκανα λάθος). Δὲν ἤθελε νὰ βγάλει τὰ ψηλὰ τσόκαρα, γιὰ νὰ μὴν ἀργήσει… (iyu).gif Ἐπέμενα καὶ τὸ ἔπραξε: στὸ ὕψος εἶναι περίπου 1.40, Σῶμα κανονικὸ, ὅπως καὶ ὁπίσθια. Στῆθος φυσικό 2.5ρι, ἀλλὰ φαίνεται μεγαλύτερο λόγῳ χαμηλοῦ σωματοτύπου. Προκαταρκτικὰ ΜΗΔΕΝ: ἀνέβηκε στὴν κλίνη καὶ ἔμεινε ἄγαλμα. Οὔτε φυσικὰ παίρνει πρωτοβουλίες γιὰ ἐρεθισμό. Βέβαια πῆρα γρήγορα στύση, ἀφοῦ χούστωσα κωλαρακι καὶ τὶς βυζᾶρες της. Λειχία ἐκ μέρους μου στὶς θηλὲς καὶ τὸν λαιμό της. Αὐτὴ οὖτε λόγος γιὰ ἀνταπόδοση φιλιῶν, ἔστω στὸ στῆθος μου.

Ζήτησα νὰ μοῦ βάλει προφυλακτικό καὶ νὰ κάνουμε στάση 69. Ὅταν τὸ ἔπραξε, καθάρισε τὸ κεκαλυμμένο μόριο μὲ μωρομάντιλο… Δηλ καθάρισε τὸ ἐλαστικό. s14020.gif Κάνει ἀερόπιπα τῆς συμφορᾶς, μόνο τὴν βάλανο πῆρε. Τὸ αἰδοῖο της καθαρὸ καὶ καλοσχηματισμένο, ἄλλὰ δὲν παρέτεινα τὴν λειχία διότι θὰ ἔπεφτε ἡ στύση. Στὸ cow girl δὲν κάνει καμιὰ ἰδιαίτερη κίνηση, οὔτε θέλει νὰ τὴν σηκώσεις γιὰ ὄρθιο σέξ (seesaw ἤ standing cowgirl), παρότι ἐλαφριὰ. Τὴν σήκωσα βέβαια, ἀλλὰ ἔνιωσα νὰ σηκώνω ἔπιπλο γιὰ μεταφορά. (iyu).gif Σημειώνω ὅτι ἡ αἴσθηση τοῦ αἰδοίου κατὰ τὶς διεισδύσεις  ἦταν πολὺ χαλαρή, ἐξαιτίας ἄφθονης χρήσης λιπαντικοῦ. Πρὸ τοῦ φόβου νὰ μείνω ἄχυστος, τῆς ζήτησα νὰ σταθεῖ στὰ τέσσερα, στάση στὴν ὁποία εὔκολα ὁλοκληρώνεις. Κάκο στήσιμο κι ἐκεῖ, ἀλλὰ βρῆκα ῥυθμὸ κοιτὰζοντας καὶ τὶς παλλόμενες βυζᾶρες στὸν καθρέπτη. Ἡ πόρνη ἔβγαζε χαμηλόφωνους ψευτοαναστεναγμούς. Στὸ βλέμμα εἶχε τὴν ἔκφραση: «άντε, τελείωνε παλιομαλάκα να φύγουμε». Ἡ κατάθεση σπέρματος ἔγινε στὸ στῆθος της. Χρόνος συνεύρεσης: 8 λεπτά.

Φίλτατε ἀναγνῶστα, ἡ Ἄντζελα εἶναι κομοδίνο (sic) στὸ δωμάτιο. Δὲν προβαίνει σὲ προκαταρτικά γιὰ ἐρεθισμό, οὔτε λαμβάνει πρωτοβουλίες γιὰ ἐρεθισμό. Περιμένει νὰ χύσεις γρήγορα, διότι εἶναι ὅμορφη καὶ τὴν προτιμοῦν ὅσοι ὀρέγονται κοντοῦλες μὲ βυζᾶρες. Εγὼ δὲν τὴν συνιστῶ. Ἔκλαψα τὰ 20€ καὶ τῆς βγάζω κόκκινη κάρτα. Δὲν τὰ ἀξίζει. Ὅσοι ἔχετε χρήματα γιὰ πέταμα, μπορεῖτε νὰ ῥισκάρετε. Ὁμολογῶ ὅτι εἶναι θελκτικὴ καὶ ἔχει πελατεία. Προφανῶς ἄτομα ποὺ γουστάρουν τὸν σωματότυπό της ἤ ἔχουν μέρες σὲ ἀποχή. Τὸ γεγονός ὅτι ἅνακοινωθηκε αὐταρχικὸ σήμερα, γελᾶνε καὶ οἱ πέτρες. Μπορει ἡ Αντζελα νὰ προσφέρει αὐταρχικό; Μὴν κάνει τὸ ἀστεῖο κανένας πισογλέντης νὰ μπεῖ. Κάποιοι θὰ ἰσχυριστούν ἤ θὰ γράψουν ὅτι εἶναι καλή μέσα. Σήμερα τὰ χάβουν ὅσοι ἔχουν φαντασιώσεις. Οὔτε σκέφτομαστε μὲ τὰ μυαλά τοῦ 19ου αἰῶνα, δηλ ἀναγνῶστες «χυδαῖοι καὶ ἀπαίδευτοι», συνταγμένοι ἀπὸ κρασοπωλεῖα μὲ τὴ γνωστὴ ὐπόσχεση «πάρε ἕνα κεράκι κι ἔλα κάτι νὰ σὲ εἰπῶ»
 p09011.gif

ΥΓ Πηγὴ κειμένου: ἱστοσελίδες wikipedia.org, headstuff.org καὶ theatlantic.com. Τὸ βιβλίο τοῦ Πσαλμανάζαρ «An Historical and Geographical Description of Formosa» (Λονδίνο 1704), μπορεῖς νὰ τὸ δεῖς στὸν σύνδεσμο:
https://archive.org/details/historicalgeogr00psal/mode/2up

Demio

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 32
Σχόλιο #2 - Καταχωρήθηκε Ιανουάριος 27, 2018, 06:00:29 μμ

Καλύτερα με τη Βερόνικα

Σάββατο σήμερα και μετά το γυμναστήριο και 90 λεπτά διάδρομο βάρη κλπ,  κανονικά έπρεπε να είχαμε σάουνα και χαλάρωση.   Αυτά όμως ήθελαν και ανάλογη παρέα, που σήμερα δεν υπήρχε.
Επιστροφή στο σπίτι και μετά το ντουζ, ακολούθησε χαλάρωση με μουσική
Βάζω στο SL 1200 mkII το Thick As A Brick, ανοίγω το volume απ τον Quad 33  και κάθομαι απέναντι στην πολυθρόνα και περιμένω τον ήχο της κιθάρας από τα silver 6.
Να μην τα πολυλογώ, ο δίσκος τέλειωσε και μου ήρθε η φλασιά πως καλά όλα αυτά, μα χρειαζόμαστε και το κερασάκι στη τούρτα. Είχα κάποιες μέρες να ξεμπουκώσω, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία μετά τη χαλάρωση.
Δεν ήθελα όμως να χαλάσω πολλά, γιατί δεν είχα cash και δεν μ αρέσει να κάνω αναλήψεις τα ΣΚ. 
Αποφασίζω να πάω για τη Βερόνικα (1η φορά) και να πάρω πρόγραμμα 30 λεπτών.  Την κοπέλα την είχα ξαναδεί, οπότε θα πέρναγα κατ ευθείαν στο δωμάτιο.  Παίρνω την Alfa, και μετά από λίγο φτάνω Φυλής. Παρκάρω άνετα και ανεβαίνω στο σπίτι.
Πρώτη εντύπωση, κανένας στο σαλόνι, αλλά τα 3 δωμάτια γεμάτα. Μου λέει τα γνωστά η τσα2 και τη κόβω, λέγοντας πως τα γνωρίζω.
-Θέλω να κάτσω 30 λεπτά. Πόσο χρεώνεται;
-Βεβαίως είναι στα 60 € Είναι το μέσα δωμάτιο ελεύθερο.
(Στο βάθος μέσα είναι το δωμάτιο)
-Ορίστε…. Να χρησιμοποιήσω τη ντουζιέρα;
-Φυσικά, έχει πετσέτα στο τραπεζάκι.
Κλείνω τη πόρτα και βγάζω τα ρούχα κοιτάζοντας τη κορμάρα μου στον καθρέφτη !!!! Ποιος είμαι τέλος πάντων!!!!!
Το κλιματιστικό είναι ακριβώς πάνω απ το ντουζ και δουλεύει καλά και αθόρυβα. Κάνω το ντουζ και ξαπλώνω στο κρεβάτι, περιμένοντας τη Βερόνικα.  Χαζεύω στο κινητό γιατί τα λεπτά δεν περνάνε. 35 πάνω κάτω ήταν ο χρόνος αναμονής.
Ακούω το περπάτημα με τα τακούνια και τσαααααααααααααααφ ανοίγει η πόρτα και μπαίνει το μωρό..
Βλέπω τα μαλιά μακριά λυτά και κόκκινα, φοράει τα γυαλιά κανονικά και ο Miki να φτιάχνεται. Πολύ ανεβαστική εμφάνιση αυτή. Το στήθος λίγο χαλαρό και με ραγάδες, αλλά δεν σε χαλάει τελικά. Γενικά στο σώμα έχει μια χαλάρωση σε σχέση με την Αννυ. Το πίσω σύστημα όμως είναι ΤΟΡ!!!!
Χαιρετιόμαστε και με ρωτάει
-Πως θες το στοματικό; (αρχίζει και μαθαίνει Ελληνικά)
-Χωρίς. Έχω κάνει ντουζ..
Σηκώνομαι και την φέρνω προς το κρεβάτι, αλλά σκύβει, γονατίζει και αρχίζει το τρομπόνι.  Καλό θα το χαρακτήριζα, με ωραίες εναλλαγές, χωρίς χέρια και αρκετά βαθύ. Δεν την αφήνω πολύ, γιατί θα ερχόταν το τέλος.
-Σειρά μου τώρα. Ξάπλωσε και χαλάρωσε..
Αρχίζω λοιπόν να περιεργάζομαι το κορμί της με τη γλώσσα μου. Με απαλές κινήσεις και γλωσσόφιλα ενδιάμεσα, φτάνω στο πεντακάθαρο,  όπως φάνηκε, μουνάκι. Βρίσκω τα πατήματα κα την κάνω να αναστενάζει και να δίνει ρυθμό,  κουνώντας το κεφάλι μου με τα χέρια της. Έχει περάσει κάποια ώρα και την ρωτάω αν θέλει να συνεχίσω. Μη με ρωτάς θα σου πω… Σιγά σιγά βάζω και δάχτυλο από πίσω,  ενώ τα υγρά από μπροστά είχαν πλημυρίσει τα πάντα..
 -Fuck me now baby, I want you μέσα μου!!!!
Βάζουμε σκουφί και μπαίνω σε ιεραποστολική στάση μπροστά..
-Slowly slowly έτσι θέλω στην αρχή
Δεν χαλάω χατίρια, αλλά μετά ανεβάζω ρυθμό και δείχνει πως της αρέσει.
-Baby I want anal της ψιθυρίζω στο αυτί.
- My favorite!!
και αφού βάλει λιπαντικό στήνεται στα 4. Πραγματικά υπέροχο στήσιμο. Μπήκα σχετικά εύκολα και άρχισα τις κινήσεις με κανονικό ρυθμό.
Τώρα να είναι στα 4 με τα πόδια ανοιχτά και να γυρίζει το κεφάλι ζητώντας γλωσσόφιλα….. είναι όντως μοναδικό. Άσε που έβλεπα όλη τη φάση στο καθρέφτη…  Κανονική ταινία ένα πράμα!!!
Τα 30 λεπτά έχουν περάσει και τσα2 χτυπάει τη πόρτα.
-Συνέχισε μη σε νοιάζει!
Δεν μπορώ όμως να κρατηθώ άλλο και αδειάζω μέσα στο κωλαράκι της και πέφτω λιώμα προς τα πίσω. Έρχεται με φιλάει και με χαϊδεύει λίγο και φτάνει στον κουρασμένο Μικι. Βγάζει το σκουφί και μιλάμε το σκούπισε κανονικά. ΜΕ ΤΡΈΛΛΑΝΕ. Λίγο ήθελε να σηκωθεί και πάλι.
Αυτό ήταν.  Ασπαστήκαμε θερμά και ανανεώσαμε το ραντεβού για κάποια άλλη φορά.
Η προσωπική μου άποψη είναι πως πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτωση η Βερόνικα. Έχει όλο το πακέτο για να προχωρήσει..  Ίσως, θα πείτε ότι ήταν σε μεγάλο πρόγραμμα. Ναι, αλλά με το λιγότερο δυνατό κόστος και απ ότι βλέπω, δεν υστερεί στο απλό του 20ρικου.  Τα έχει όλα και συμφέρει λοιπόν.
   

vromiaris

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 7
Σχόλιο #3 - Καταχωρήθηκε Ιανουάριος 14, 2018, 06:17:59 μμ

Αντριανα

Στη φυλής να δούμε τόσο ωραίο μουνί κάναμε κάποιους μήνες.
Η βουλγάρα μοντέλο για τα δικα μου δεοδομένα είναι απο τις όμορφες παρουσίες ίσως η πιο όμορφη παρουσία.
Μεγάλα σιλικονάτα βυζιά τεσσάρια λεπτό κορμί δεν ξέρω αν έχει βάλει και σιλικόνες στα κωλομέρια της που παρολο είναι λεπτή είναι ορθωτά , μακρύ καστανο μαλύ εξτένσιον με κοτσίδα έως τη μέση και μπλε μάτια.
Θα δούλευε άνετα σε γραφεία με call girls και στα κλασάτα στούντιο της κηφισιας και της συγγρου.
Η πίπα της τυπική διακπερεωτική αλλά κάνει και ελέυθερο κατι που είναι στα σύν ενά το στησιμό της στα τεσσερα σαν ομορφη μουναρα που ειναι χανεις την μπαλει για να το χωσεις στη μουνάρα της.
Δεν με πίεσε στο θεμα του χρόνου που περασαν τα 10 λεπτά παρολο που ερχόντουσαν όλοι μαλακοπίτουρες και φωναζανε στο σαλονι αλλα χτυπησε τη πορτα η τσατσα για το χρονο.
Απο θεμα ομορφιας εξωτερικης εμφανισης στην οδο φυλης παιρνει το κυπελο.

mkavlos

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 62
Σχόλιο #4 - Καταχωρήθηκε Ιανουάριος 11, 2018, 01:44:51 μμ

NIKH - VFM

Ξεκινησα με σκοπο να τιμησω τον ξανα τις σωματικες κοιλοτητες της Νικης.
Δεν ηθελα σε καμια περιπτωση ο χρονος να κλεισει με φολα.
Μπηκα χαιρετισα την τσα2 που με ξερει πλεον (τι κανετε κλπ). Της ειπα να φωναξει την Νικη
Μολις με ειδε με αγκαλιασε και μου εδωσε ενα βαθυ γλωσοφιλο. Ειμασταν μονοι στο σαλονι. Το στομα της  μυριζε ευχαριστα αντισηπτικο :_thb_sparkle_rose:
Της ειπα οτι περναω δυσκολες στιγμες και χρειαζομαι χαλαρωση.
Μου ειπε ΟΚ με την πολυ γλυκεια φωνη της.
Η Νικη δεν ειναι η πρωτη ομορφια λογω σημαδιων ακμης στο προσωπο αλλα ειναι πολυ ζεστη, εγκαρδια και εχει γλυκο-καυλωτικη φωνη που προσωπικα με φτιαχνει πολυ.
Περασα στο μεσα δωματιο με το ντουζ. Μολις γδυθηκα να την και η Νικη.
Με πηγε στο νιπτηρα και αρχισε να πλενει παθιαρικα και προσεκτικα το οργανο ενω ταυτοχρονα γλωσοφιλαγε βαθεια και παθιαρικα χωρις να λεει οχι στο δακτυλο μου που διερευνουσε την κωλοτρυπιδα της.

Περιττο να προσθεσω οτι το πλυσιμο της ηταν πολυ καυλωτικο και με εκανε τουμπανο χωρις να με μαλακισει.
Ξαπλωσαμε και την επιασα σε ενα προκαταρτικο γλυφομουνι.
Μετα αρχισε μια παρα πολυ καλη πιπα.
Η πιπα της συνδιαζε τα εξης - οπως εχω ηδη επισημανει;
Πλαγιο κλαρινο, με πιεση της γλωσσας στο κορμο του φουτσου
Φτυσιματα και πιπιλισμα βαλανου
Παιξιμο κεφαλιου
Ρουφυγμα @@διων
Πολυ μα πολυ βαθυ λαρυγγι. Το κεφαλι της το κατεβαζε βιδωτα προς τη ριζα του φουτσου :blowjob:
Μεγαλη διαρκεια. Περασαν 10 λεπτα με πιπα ετσι και ειχαμε το πρωτο σημα απο την τσα2 που το γραψαμε και οι δυο εκει που δεν πιανει μελανι.
Αφου πιπωσε ενω επαιζα με τις ρωγες της και κωλομουνοδαχτυλιζα με φιλησε παθιαρικα και ρωτησε πως θελω να συνεχισουμε.
Ελα για 69 της λεω.
Η ανταποκριση της στο γλυφομουνι ηταν πολυ καλη, πιεζε το μουνι της στο στομα μου, βογγαγε και συνεχιζε να πιπωνει οπως και πριν. Το 69 συνδιαζονταν με βαθυ κωλοδακτυλο και γλυψιμο κωλοτρυπιδας t15150.gif.
Μετα απο ικανο χρονο περασε τη ποτα και ανεβηκε για cowgirl. Δυναμικο cowgirl με στριφιγυριστο βιδωμα στη αρχη προσφεροντας μου τις τραγανες της ρωγες για πιπιλισμα και τον κωλο για δακτυλο. Στο μεταξυ οι αναστεναγμοι διναν και περναν. Να συμπληρωσω οτι εκανε μικρες διακοπες για γλωσσοφιλα.
Την γυρισα ιεραποστολικα αφου της τον εδωσα παλι για λιγο στο στομα (ετσι για να καλμαρει το οργανο και να μη χυσω γρηγορα). Εβαλε πανω μου κοντρα τα ποδια στους ωμους μου και αρχιζε να μαλακιζει την κλειτοριδα της και να συσπαται λεγοντας μωρο μου αγαπη μου ενω την καρφωνα κανονικα.
Αφου εσπρωξα αρκετα στη μπρος τρυπα της ειπα για πρωκτικο στη πισωκολλητη σταση t1543.gif.
Αφαιρεσε την καποτα, εβαλε λιγη κρεμα, μου ξαναπηρε πιπα πριν βαλει την νεα καποτα και συνεχισαμε.
Ο κωλος της συνεχιζει να ειναι στενος, παρολο το δουλεμα.
Αρχισα να σπρωχνω, ενω αυτη συνεχισε να παιζει μανιωδως τη κλειτοριδα της βογγοντας και στεναζοντας.
Εκανα ενα ωραιο χυσιμο, εβγαλα την καποτα και της τον εδωσα στο στομα για να τον "στεγνωσει".
Τον στραγγισε φιλοτιμα, με φιλησε, ντυθηκε και εφυγε γρηγορα γιατι η τσα2 ειχε ξαναδωσει σημα και η πορτα ανοιγοκλεινε συνεχως.

Αξιζει για μια περισσοτερες φορες οπωσδηποτε, ιδιως για τους λατρεις του ακαποτου και πρωκτικου.
Εγγυημενα δε θα φατε φολα σε καμμια περιπτωση.
Καλη χρονια με υγεια και σκληρες στυσεις.
Γαματε γιατι χανομαστε...η ζωή ειναι πιο συντομη απο οσο νομιζουμε :oldman:

mad_max

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 14
Σχόλιο #5 - Καταχωρήθηκε Νοέμβριος 16, 2017, 10:49:59 μμ

30 + λεπτά με την Αννυ!!!

Είχα πολύ καιρό να κατέβω Φυλής και ακόμα πιο πολύ να επισπευτώ τέτοιο σπίτι. Συνήθως προτιμώ τα studio ή ανεξάρτητες, κυρίως για λόγους καθαριότητας.
Πήγα κατ ευθείαν στο 86Α για μια από τις 2 κοπέλες που τόσα έχουν γραφτεί. Ήταν μεσημέρι και πέτυχα την Άννυ. Δεν είχε πολύ κόσμο στο σαλόνι, αλλά τα δωμάτια γεμάτα. Περίμενα κάνα 10 λεπτο και βγαίνει η κοπέλα στο σαλόνι. Πρώτη εντύπωση, θετική. Πολύ ωραίο γυμνασμένο σώμα, μέτριο ύψος και κάπως σκληρό πρόσωπο με γωνίες, αλλά πολύ καυλωτικό.
Ο ένας που περίμενε φεύγει και μένω μόνος. Κάνω  κίνηση πως θα περάσω και ρωτάω τη τσατσα πόσο χρεώνει το μισάωρο. Μου λέει στα 60 € και της τα δίνω. Με περνάει στο μέσα δωμάτιο δεξιά με τη ντουζιέρα.
Φρεσκαρίζομαι και περιμένω την Άννυ. Δεν άργησε πολύ. Ότι έβγαινα απ το ντουζ. Αρχίζουμε αγκαλιές και γλωσσοφιλα και συγχρόνως έβαζα και χέρι από κάτω….
Ξάπλωσε να σε φτιάξω μου λέει (φτιαγμένος ήμουν αλλά….) ξεκινάει ένα στοματικό ακάποτο που πραγματικά με έστειλε. Χωρίς χέρι, μια αργά μια γρήγορα και με περάσματα κι απ τη γύρω περιοχή. Σειρά μου τώρα της λέω και παίρνει θέση να τη περιποιηθώ κι εγώ. Με γλώσσα και με δάχτυλα έκανα ότι σχεδόν ήθελα, χωρίς μα και μου, νοιώθοντας μόνο τη καύλα της και ακούγοντας τις ανάσες που έπαιρνε. Εδώ με σταμάτησε, γιατί δεν ήθελε να χύσει (έτσι μου πε) Της λέω, θέλω μόνο κώλο!!!! ΟΚ Νο problem μου λέει και παίρνει την κρέμα/gel και βάζει στη τρύπα της. Στήνεται λοιπόν στα 4 με ιδανικό τρόπο. Παρόλο όμως το λιπαντικό, μπήκα δύσκολα, κάνοντας την να φωνάζει λίγο, αλλά μετά όλα πήγαιναν μια χαρά. Ανάσαινε βαθιά, φώναζε αλλά έδειχνε πως της άρεσε. Θα πέρασε κάποιο διάστημα με πιστονιές (10λεπτο σίγουρα) και ζητάω να τελειώσω με στοματικό. Έτσι κι έγινε!!!! Με μεγάλη ένταση, τα πήρε όλα στο στόμα και συνέχιζε και λίγο ακόμα. Πήγε τα έφτυσε στο νιπτήρα και ήρθε να με χαιρετήσει με βαθύ γλωσσόφιλο.
Πρέπει να έμεινα μέσα πάνω από 30 λεπτά. Πέρασα πολύ καλά, κάτι που δεν περίμενα.
Αν η κοπέλα, τελικά, είναι τόσο καλή όπως η Αννυ, ίσως συμφέρει το μισάωρο πρόγραμμα σε ντελο, μη πω και της μιας ώρας…… Θα επανέλθω σύντομα.

analikos

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 45
Σχόλιο #6 - Καταχωρήθηκε Νοέμβριος 14, 2017, 09:45:46 μμ

Αννυ

Οι Βουλγάρες παίζει να είναι οι πιο προσεγμένες ιερόδουλες οσο αναφορα απο πλευρας εμφανισης και πλαστικων επεμβασεων απο χειρούργους.Ετσι ειναι και η Αννυ σκληρό πρόσωπο πολλα τατουαζ, λυγερόκορμο κορμί και πλαστικα σιλικονάτα βυζιά.Πληρωνω το εικοσαρι στη τσατσα και μπαινω στο παλαιου τυπου δωματιο σε σχεση με τα υπολοιπα της γειτονιας.Μονο που στη γειτονιά δεν παιζουν και πολλές που δίνουν κώλο και αυτο ειναι το πιο σημαντικό.Μπαινει μεσα με βλέμα μέτρια τυπικοτητας και μερωταει αν θελω να βσλω στο τσιμπουκι καποτα οπου και φυσικα της ειπα ναι.Οπως με τσιμπουκνε της λεω να γυρισει πισοκολητο γιατι ειχα καυλώσει και ημουνα ετοιμος.Bαζει τζελ στον πουτσοκεφαλο μου ενω δαχτυλιαζεται και στη κωλοτρυπιδα της και ξεκιναμε.Μπαινει πρωτα το κεφαλι με σχετικη ευκολια και μετα ο κορμος και εκει που αρχιζει ο ρυθμος ξαφνικα αρχισε να υπερχαμηλωνει τα κωλομερια της με αποτελεσμα να εχω μια σταση του σωματος που δεν μπορουσα να την κωλογαμησω ενω ηταν στη βαλβιδα της μονο το κεφαλακι.
Μετα απο αυτο το τρυκ λεω να το παιξω ολα για ολα και της λεω να γυρισει ιεραποστολικα νομιζοντας οτι θα κανουμε ερωτα οπως ο γκομενος της.Οδηγω το καυλι μου στον πρωκτο της και εκει αμεσως καταλαβε οτι δεν ανηκω στους χαζους ρομαντικουληδες αλλα είμαι κωλομπαρας κοριτσιων εκ πεποιθησεως.Εκει μπηκε και ο κορμος μεσα της και αρχισε να παιρνει και αυτη βαθιες ανασες ωστε να αντεξει μαζι μου ενω εγω γαμουσα για μερικα λεπτα.Οταν εχυσα πρεπει να ανακουφιστικε πιο πολυ και απο εμενα μετα απο αυτον τον ρεαλιστικο σοδομισμο χωρις κολπα και τρυκ για του μη εμπειρους.Θα προσθετα για τελος οτι ειναι πολυ καθαρη γιατι δεν βγηκε ιχνος μερεντας αλλα και για τους παλμαρεδες του anal βασική στην ατζέντα τους.

TOMMY DEVITO

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 283
Σχόλιο #7 - Καταχωρήθηκε Νοέμβριος 08, 2017, 11:36:35 μμ

Niky.Fylys 86a.The end of Trilogy!

Με αυτη την κριτικη κλεινω την τριλογια για τις τρεις κοπελες του ανωτερω οικου.Η Νικη λοιπον ειναι μια Βουλγαρα προμιλφ με μετριο σε ομορφια προσωπο με πολλα σπυρακια , μακρυ ξανθο μαλλι , μικρα φυσικα βυζακια , λευκο δερμα , κανονικο αναστημα και κανονικο κορμι.Ανακοινωθηκε φουλ προγραμμα.

Εδωσα λοιπον το 20ρικο και περασα στο δωματιο.Υστερα απο λιγο ηρθε η χαμογελαστη κοπελα.Μιλαει αρκετα καλα Ελληνικα.Ανταλλαξαμε μερικες κουβεντες.Η κοπελα ξαπλωσε διπλα μου και μου εκανε μερικα προκαταρκτικα.Μου εγλυφε και μου δαγκωνε δηλαδη με μανια τον λαιμο και το στηθος μου.Οποτε προσοχη στους δεσμευμενους γιατι αφηνει σημαδια! Τα προκαταρκτικα ειχαν μικρη διαρκεια.Μετα με ρωτησε αν θελω να μου παρει ακαποτη τσιμπουκοδρομια.Μετα την καταφατικη μου απαντηση ξεκινησε το τρομπονι.Αυτη ηταν ξαπλωμενη απεναντι απο εμενα και με πιπωνε.Η πιπα της πολυ καλη! Με καυλωσε τρελα! Ηταν πολυ βαθια πιπα.Ντιπφροατ! Καταβροχθισε σχεδον ολοκληρη την μεγαλη και χοντρη μου πουτσα! Με πιπωνε βαθια και εγω της πατουσα το κεφαλι.Αυτη με πιπωνε βαθια και εμενε για μερικα δευτερολεπτα μπουκωμενη! Επισης ασχοληθηκε σχολαστικα με τα αρχιδια μου! Μου ρουφουσε και μου εγλυφε με μανια τα μπαλακια μου.Με πιπωνε και μου εφτυνε την πουτσα μου και τα αρχιδια μου.Ειχα πεθανει απο καυλα.Μου εκανε πολυ ωρα πιπα.Ειχα ομως αντοχες.

Οταν σταματησε την πιπα τοτε εβαλε τζελ στο ξυρισμενο της μουνακι και εγω της τον καρφωσα στο μουνι στην ιεραποστολικη σταση.Την γαμουσα και πεφτανε μερικα γλωσσοφιλα που δεν ειχα ιδιαιτερη αναγκη! Την γαμουσα και αυτη εβγαζε δυνατα βογγητα που ομως φαινονταν ψευτικα.Προφανως ηθελε να χυσω σε αυτη την σταση στο μουνακι της.Εγω ομως ειχα αλλα σχεδια.Ηρθα για να παρω το κωλι της και να την χυσω στη μαπα...χαχα...Μετα απο λιγο ζητησα το κωλι της.Αυτη δεν εφερε καποια αντιρρηση.Αυτη στηθηκε στα τεσσερα με χαμηλα την μεση της.Αυτη εβαλε κρεμα στην κωλοτρυπιδα της αλλα δυσκολευτηκα να μπω στο στενο κωλαρακι της.Οντως εχει στενο κωλαρακι οπως γραφουν και οι αλλοι συναγωνιστες.Τελικα μπηκα σιγα σιγα στον κωλο της.Αυτη αρχισε να βογγαει δυνατα.Αυτη την φορα ηταν αληθινα τα βογγητα της...χαχα...Φαινοταν και απο τις εκφρασεις του προσωπου της οτι ποναει πολυ.Ανεβασα τα ποδια μου πανω απο τα κωλομερια της και αρχισα να την ξεκωλιαζω.Εβλεπα και το θεαμα απο τον καθρεπτη.Αυτη απο μονη της αρχισε να παιζει με το μουνακι της.Αυτο το βαζω στα θετικα.Αυτη ομως πονουσε πολυ και χαμηλωσε το σωμα της μεχρι το κρεββατι.Οποτε κατεβηκα και εγω χαμηλα και κωλησα το σωμα μου στα κωλομερια της.Συνεχιζα να την ξεκωλιαζω και αυτη επιανε με δυναμη τα σεντονια για να αντεξει τον πονο...χαχα...Αυτη ειχε πιασει τα σεντονια και γυριζε το κεφαλι πισω και ζητουσε γλωσσοφιλα....χαχα...Ηθελε ρομαντσαδα το κοριτσι....χαχα...Την ξεκωλιαζα και της εδεινα γλωσσοφιλα.Της ζητησα να την χυσω στη μαπα της.Αυτη ομως αρνηθηκε ευγενικα.Κριμα!...χαχα...Βγηκα απο μεσα της και πεταξα το προφυλακτικο.Την εστησα στα τεσσερα και αρχισα να τραβαω μαλακια πανω απο το κωλαρακι της.Μετα απο λιγο της πεταξα τα χυσια μου πανω στην κωλοτρυπιδα της και το μουνακι της.Ελουσα την κωλοτρυπιδα της και το μουνακι της με τα χυσια μου.Αυτη περιμενε μεχρι να τα χυσω ολα.Της εδωσα χαρτι να σκουπιστει , η κοπελα ντυθηκε , με χαιρετησε και αποχωρησε απο το δωματιο.

Συνοψιζοντας , η Νικη ειναι μια μετρια σε εμφανιση ιεροδουλη.Χανει δηλαδη σε εμφανιση σε σχεση με τις αλλες κοπελες του οικου αλλα και γενικα σε σχεση με το επιπεδο στη Φυλης.Κανει ομως πολυ καλες υπηρεσιες.Το δυνατο της σημειο ειναι η πολυ καλη και βαθια της πιπα.Μεγαλη καυλα η ντιπφροατ πιπα της.Κανει και ωραιο καραμελωμα στα μπαλακια.Στο κυριως σεξ συμμετεχει με αληθινα βογγητα και δινει γλωσσοφιλα.Δινει και το κωλι της χωρις υπεκφυγες.Το μονο αρνητικο ειναι οτι μου αρνηθηκε να την χυσω στο προσωπο της.Επισης αρνητικο ειναι οτι η τσατσα βαρεσε πορτα μετα το 10 λεπτο.Η κοπελα ομως δεν της εδωσε σημασια και δεν εδειξε σημαδια βιασυνης.Παντως πιστευω αξιζει να την δοκιμασετε για την πιπα της! Επιτρεψτε μου στον επιλογο της τριλογιας μου να κανω μια συγκριση των 3 κοριτισιων του ανωτερου οικου.Πρωτη σε εμφανιση θεωρω την Αννυ,δευτερη την Βερονικα και τριτη την Νικη.Σε επιπεδο υπηρεσιων θεωρω πρωτη την Αννυ , δευτερη την Νικη και τριτη την Βερονικα.Ελπιζω να σας βοηθησα!
TOMMY DEVITO

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 283
Σχόλιο #8 - Καταχωρήθηκε Νοέμβριος 03, 2017, 04:03:48 μμ

Annie.Fylys 86a.Part 2

Η Αννυ ειναι μια νεαρη Βουλγαρα με σχετικα ομορφο προσωπο , σγουρο μακρυ καστανοκοκκινο μαλλι , μεγαλα στητα σιλικονατα βυζομπαλα , κοντη σε αναστημα , πολλα τατου στο σωμα και κανονικο κορμι με καλοσχηματισμενο κωλο χωρις ιχνος κυτταριτιδας.Τα ταττου στο σωμα της ειναι κατι σαν εφημεριδα!!! Παντως της πανε πολυ! Με το που την ειδα καυλωσα! Η καταθεση ηταν μονοδρομος! Θεωρω οτι η Αννυ ειναι επιπεδου στουντιου σε επιπεδο εμφανισης και ειναι πανω απο τον μεσο ορο της περιοχης της Φυλης σε επιπεδο εμφανισης.Αλλα οπως διαπιστωσα στο δωματιο ειναι και πολυ πανω απο τον μεσο ορο και σε επιπεδο υπηρεσιων! Ανακοινωθηκε φουλ προγραμμα.
Εδωσα το μπλε παραβολο και περασα στο ανακαινισμενο δωματιο.Θυμαμαι παλια ηταν πολυ χαλια τα δωματια.Τωρα ειναι στον μεσο ορο της περιοχης.Ξαπλωσα στο κρεββατι και περιμενα.Η κοπελα ειχε ενα δωματιο πριν απο μενα.Υστερα απο λιγο ηρθε η χαμογελαστη κοπελα.Μιλαει λιγα Ελληνικα.Η κοπελα εβγαλε το εσωρουχο της και εκατσε διπλα μου.Εγω την ανεβασα απο πανω μου και αρχισα να χουφτωνω το κωλαρακι της.Αυτη δεν εμεινε αμετοχη.Εδειχνε να της αρεσει και αρχισε να τριβει με μανια το μουνι της πανω στην πουτσα μου!!! Μιλαμε με πολυ παθος και μανια!!! Την εκανε κονταρι την πουτσα μου! Οι καυλες βαρουσαν κοφτη και η στυση μου ηταν κατοσταρα!!! Αυτη μου εφερε τις βυζαρες της στην μουρη μου και εγω αρχισα να γλυφω με μανια τις βυζαρες της.Την πλησιασα σε αποσταση αναπνοης και αρχισαμε να γλωσσοφιλιαζομαστε παθιασμενα! Αφου χορτασαμε γλωσσοφιλα τοτε η κοπελα κατεβηκε πιο χαμηλα και αρχισε την ακαποτη τσιμπουκοδρομια.
Η πιπα της ειναι αρκετα καλη.Δεν μπορουσε ομως να κανει ντιπφροατ.Προσπαθουσε ομως να τον παρει αρκετα βαθια.Το θετικο ειναι οτι δεν χρησιμοποιουσε το χερι της.Εβγαζε πολυ παθος στην πιπα.Η πιπα της δεν ηταν μονοτονη.Υστερα αρχισε να μου ρουφαει τα μπαλακια.Μου εκανε ενα ρομαντικο καραμελωμα διαρκειας!!! Ειχα πεθανει απο καυλα! Κοιτουσα το θεαμα απο τον καθρεπτη και νομιζα οτι ημουν στον παραδεισο! Να βλεπεις να σε καραμελωνει τετοια μουναρα! Μετα το καραμελωμα αυτη πηρε παλι το καυλι μου στο στομα της και συνεχισε την βαθια πιπα.Η πιπα της ειχε μεγαλη διαρκεια.Μετα απο λιγο την σταματησα απο μονος μου για να μην εχουμε προωρο ατυχημα.Την ξαπλωσα ανασκελα για να γλυψω την μουναρα της.Εχει ωραιο ξυρισμενο και καθαρο μουνακι.Αρχισα να την γλυφω.Αυτη εδειχνε να της αρεσει το γλυφομουνι.Αρχισα σιγα σιγα να της βαζω ενα δαχτυλο μεσα στο μουνακι...χαχα...Αυτη δεν αντεδρασε...χαχα...Ωπα καλα το παμε λεω...χαχα...Για να δουμε θα δεχτει και δευτερο δαχτυλο στο μουνακι της...χαχα...Αρχισα να της βαζω και δευτερο δαχτυλο...χαχα....Αυτη παλι δεν ειπε τιποτα...χαχα....Την εγλυφα και στριφογυριζα τα δαχτυλα μου μεσα στη μουναρα της!!! Αυτη σπαρταρουσε απο καυλα και βογγουσε! Ενιωθα λες και επαιζα σε τσοντα! Ενταξει τριτο δαχτυλο δεν προσπαθησα να βαλω μεσα στη μουναρα της! Σταματησα απο μονος μου χωρις αυτη να μου πει κατι.Της τον καρφωσα , με καποτα φυσικα , και αρχισα να την γαμαω στην ιεραποστολικη σταση.Την γαμουσα και τα φιλια στο στομα συνεχιζονταν ακαθεκτα.Ενιωθα ομως οτι δεν θα αντεξω πολυ απο τις καυλες μου.Ηθελα να την παρω και απο κωλο.Αυτη στηθηκε στα τεσσερα και τουρλωσε τον κωλο της.Προσπαθησα να μπω μεσα της αλλα αυτη πονουσε.Σαλιωσα τον κωλο της και με δευτερη προσπαθεια η χοντρη μου πουτσα μπηκε μεσα στο κωλαρακι της.Η κοπελα εδειχνε να ποναει πολυ και βογγουσε! Την γαμησα για λιγο ετσι.Δεν ηθελα ομως να την ταλαιπωρησω.Βγηκα απο μεσα της και πεταξα το προφυλακτικο.Το προφυλακτικο ηταν καθαρο.Δεν ειχε ιχνος μερεντας.Αρχισα να τον παιζω και αυτη μου ρουφουσε τα αρχιδια.Της ειπα οτι θελω να την χυσω στις βυζαρες.Αυτη επιασε τις βυζαρες της και εγω αρχισα να χυνω παρατεταμενα.Αυτη περιμενε μεχρι να τα χυσω ολα.Της εδωσα χαρτι για να σκουπιστει.Η κοπελα ντυθηκε , ανταλλαξαμε μερικες κουβεντες και η κοπελα αποχωρησε απο το δωματιο.
Συνοψιζοντας , η Αννυ ειναι μια μουναρα ιεροδουλη.Το θεμα ειναι οτι δεν ειναι μονο μουναρα εμφανισιακα αλλα και VFM στις παρεχομενες υπηρεσιες! Κατι τετοιο το βρισκεις πολυ δυσκολα στα μπουρδελα! Συνηθως οι μουναρες ιεροδουλες με σιλικονατο στηθος και ταττου ειναι φολαρες! Η Αννυ ειναι ομως μια ιεροδουλη που σεβεται τον πελατη και θελει να τον ευχαριστησει.Φαινεται οτι ειναι καλος χαρακτηρας.Τα κανει ολα με ενα ωραιο χαμογελο.Κανει ωραια βαθια πιπα , κανει καραμελωμα διαρκειας και της αρεσει το γλυφομουνι.Ειναι καθαρη ιεροδουλη και δεν μου ηρθαν ασχημες οσμες.Η κοπελα δεν εδειξε σημαδια βιασυνης.Η τσατσα ομως προφανως και λογω του πολυ κοσμου , μας ενοχλησε μετα το 10λεπτο.Περασα πολυ καλα με την κοπελα και εμεινα ευχαριστημενος.Επιτρεψτε μου να συγκρινω τις δυο κοπελες του οικου.Την Αννυ και την Βερονικα.Αυτο που μου αρεσε στην Αννυ ειναι οτι βγαζει ενα αληθινο παθος στο γαμησι.Οχι κατι το επαγγελματικο αλλα κατι το αυθορμητο.Σε αυτο δηλαδη κερδιζει κατα κρατος την Βερονικα που εχει καθαρα επαγγελματικη συμπεριφορα και δεν βγαζει παθος.Ελπιζω να σας βοηθησα!
 :hi:

TOMMY DEVITO

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 283
Σχόλιο #9 - Καταχωρήθηκε Νοέμβριος 03, 2017, 04:02:53 μμ

Veronika.Fylys 86a.Part 1

Η Βερονικα ειναι μια νεαρη ιεροδουλη με μετριο σε ομορφια προσωπο , ισιο μακρυ κοκκινοπω μαλλι , τσιμπουκοχειλα , σιλικονατα βυζομπαλα , λευκο δερμα , πολλα ταττου στο σωμα κατι σαν εφημεριδα , κοντη σε αναστημα και σωμα με πιασηματα.Δηλωνει Ρωσιδα στην καταγωγη.Εμφανισιακα μοιαζει με Αμερικανα πορνοσταρ.Ανακοινωθηκε φουλ προγραμμα.Ειχα διαβασει πολλες διθυραμβικες κριτικες για την κοπελα και αποφασισα να την δοκιμασω.
Εδωσα λοιπον το 20ρικο και περασα στο δωματιο.Μετα απο ενα δωματιο ηρθε η Βερονικα.Ανταλλαξαμε μερικες κουβεντες.Μιλαει μονο Αγγλικα.Η κοπελα με ρωτησε αμεσως αν θελω να μου παρει πιπα με καποτα η χωρις.Της απαντησα χωρις.Την ανεβασα απο πανω μου και της εγλυψα για λιγο τις βυζαρες της.Πεσανε και μερικα γλωσσοφιλα.Μετα αυτη ξαπλωσε πλαγια προς τα εμενα και ξεκινησε την ακαποτη τσιμπουκοδρομια.Προκαταρκτικα ομως δεν εκανε.Η πιπα της ειναι σχετικα καλη αλλα μου εχουν παρει και καλυτερες.Αυτη με πιπωνε και εγω επαιζα με την κωλοτρυπιδα της.Δαχτυλο μεσα στο μουνακι της δεν δεχεται.Οποτε της ανοιγα το κωλαρακι.Την προετοιμαζα για ξεκωλιασμα...χαχα...Εβλεπα και το καυλωτικο θεαμα απο τον καθρεπτη.Δεν θελει να την ακουμπανε στα μαλλια για να μην χαλασουνε.Οποτε δεν της πατουσα το κεφαλι.Της ζητησα αν μπορει να κανει πιο βαθια πιπα.Μονο τοτε τον πηρε αρκετα βαθια στο στοματακι της.Σχεδον ντιπφροατ.Μονο οταν το ζητησα.Της ζητησα να ασχοληθει και με τα μπαλακια μου.Μου εκανε καλο καραμελωμα! Η πιπα της ειχε μετρια διαρκεια.Αυτη σταμαστησε απο μονη της για να περασουμε στο κυριως σεξ.
Την ξαπλωσα ανασκελα και αρχισα να γλυφω το ξυρισμενο της μουνακι.Αυτη εβαλε τζελ στο κωλαρακι της και εγω της εβαζα βαθια δαχτυλο.Της εγλυφα το μουνακι και ταυτοχρονα της εχωνα δαχτυλο μεσα στην καθαρη της κωλοτρυπιδα.Δεν με αφησε ομως να της κανω γλυφομουνι για πολυ ωρα.Μου ειπε να την γαμησω.Της τον καρφωσα και αρχισα να την γαμαω απο μουνι στην ιεραποστολικη σταση.Αυτη κοιτουσε να μην χαλασει το μαλλι της.Την γαμουσα και γλωσσοφιλιαζομασταν στο στομα.Ενταξει ηταν βαθια τα γλωσσοφιλα αλλα δεν μου φανηκε να γουσταρει πολυ αυτη.Εβγαζε καπως επαγγελματισμο και οχι παθος οπως η Αννυ απο τον ιδιο οικο.Δευτερη σταση την εστησα στα τεσσερα για να δοκιμασω το κωλι της.Αυτη τουρλωσε τον κωλο της.Εχει πολυ δουλεμενη κωλοτρυπιδα! Συναγωνιστες την ξεκωλιασατε!!!....χαχα...Μπηκα με ευκολια μεσα της.Στην αρχη την γαμουσα αργα.Εβλεπα και το καυλωτικο θεαμα απο τον καθρεπτη.Την ξεκωλιαζα και αυτη επαιζε με το μουνακι της.Μετα απο λιγο ανεβασα ρυθμο.Οταν ενιωσα το τελος να πλησιαζει τοτε βγηκα απο μεσα της και πεταξα το προφυλακτικο.Αυτη εκατσε και εγω αρχισα να τραβαω μαλακια στις βυζαρες της.Φιλιομασταν στο στομα και εγω εχυνα στις βυζαρες της.Η κοπελα περιμενε να τα χυσω ολα.Η κοπελα σκουπιστηκε , ντυθηκε , με χαιρετησε και εφυγε για να κανει ντουζακι.
Συνοψιζοντας , η Βερονικα ειναι μια εμφανισιμη ιεροδουλη με εμφανιση πορνοσταρ.Εχει δηλαδη ολο το πακετο μιας πορνοσταρ.Ταττου , σιλικονατα βυζομπαλα , τσιμπουκοχειλα.Προκαταρκτικα δεν εκανε.Η πιπα της βαθια και καλη αλλα με μετρια διαρκεια.Καραμελωμα κανει καλο στα αρχιδια.Δαχτυλο στο μουνι δεν δεχεται.Ειναι καθαρη ιεροδουλη και δεν μου ηρθαν ασχημες οσμες.Στο πρωκτικο σεξ ηταν καθαρη και δεν εβγαλε ιχνος μερεντας.Δινει γλωσσοφιλα.Δεν εθιξε θεμα χρονου αλλα απο τις κινησεις της φαινεται οτι δεν θελει να ξεπερναει συγκεκριμενα χρονικα ορια.Η ευγενικη τσατσα παντως δεν μας ενοχλησε.Η κοπελα ηταν αρκετα καλη στο δωματιο και τιμαει το 20ρικο.Απλως η κοπελα βγαζει εναν επαγγελματισμο.Δεν βγαζει δηλαδη παθος και αυθορμιτισμο.Σε αυτο χανει κατα κρατος απο την Αννυ.Η Αννυ γουσταρει το γαμησι και βγαζει τρελο παθος! Ενω η Βερονικα κανει φουλ προγραμμα με επαγγελματισμο και καποια ψυχροτητα θα ελεγα.Δεν μου αρεσε δηλαδη που ειχε κολλημα να μην χαλασει το μαλλι της.Οποτε Αννυ vs Βερονικα σημειωσατε ασσο! Ελπιζω να σας βοηθησα! :hi:

Demio

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 32
Σχόλιο #10 - Καταχωρήθηκε Νοέμβριος 02, 2017, 12:49:29 πμ

Με την Αννυ

Πέρασμα απ τη Φυλής με σκοπό τη κωλάρα της Αννυ ή της Βερόνικας. Λίγο πριν το τέλος της βάρδιας και πέτυχα την Αννυ. Πρώτη φορά την έβλεπα και μπορώ να πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακή, με ωραίο φτιαχτό και στητό στήθος και κορμί λαμπάδα. Δεν είχε πολύ κόσμο (ίσως λόγω CL) περνάω στο δωμάτιο που σημειωτέον είναι αρκετά καθαρό για τη περιοχή. Η Αννυ δεν έργησε και με πέτυχε την ώρα του φρεσκαρίσματος. Αναλαμβάνει λοιπόν τη διαδικασία και ο μικρός μεγάλωσε αμέσως. Το σκουπίζει λίγο και με ρωτάει πως θέλω τη πίπα. Λέω για άνευ και ξεκινάει ένα τρελό στοματικό πολύ γρήγορο που εναλλάσσεται σε αργό και αισθησιακό. Δεν ήθελα και πολύ να τελειώσω και τη σταματώ. Παίρνει το λιπαντικό, βάζει στο προφυλακτικό και στήνεται στο κρεββάτι. Εγώ πίσω όρθιος να προσπαθώ να μπω από πίσω.Είναι σχετικά στενή και ψιλοαντέχει στα σκληρά. Την είχα 6/7 λεπτά και τη σφυροκοπούσα δυνατά πιάνοντας την απ τη μέση με σχετική δύναμη. Σε όλη τη διάρκεια έβγαζε κραυγές (μάλλον fake) που εμένα με έφτιαχναν. Κάποια στιγμή ήρθε το τέλος μέσα στη κωλάρα της. Με ευχαρίστησε με ένα πεταχτό φιλι και την έκανε. Παρατήρησα πως η ματιά της έδειχνε κάπως και δεν περπατούσε και πολύ ίσια. Ίσως και να τη κούρασα λίγο παραπάνω, ίσως πόνεσε, αλλά δεν μου είπε και κάτι. 
Γενικά πέρασα υπέροχα με το 20άρι, πράγμα που σημαίνει πως θα την ξαναδώ. Αν έκανε και προκαταρκτικά θα ήταν το κάτι άλλο.
Την ώρα που έφευγα, ήταν 4 πιτσιρικάδες και ήθελαν να τη πάρουν παρτούζα όλοι μαζί. Τους έδιωξε όμως. Τι θα προλάβετε και οι 4 σε 10 λεπτα τους είπε......

mkavlos

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 62
Σχόλιο #11 - Καταχωρήθηκε Οκτώβριος 20, 2017, 10:04:13 μμ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΕΞ

Εχοντας χρονο, ξεκινησα για τον κηπο της Βικτωριας.
Εφτασα στη Φυλης στις 16.30. Ξεκινησα με μια βολτα στα απεναντι και διπλα μαγαζια. Συμπαθητικες παρουσιες, μερικες καναν και  φουλ προγραμμα, αλλα καμια δεν μπορεσε να με κανει να αποκλινω απο τον στοχο μου.
Ανεβηκα τα σκαλοπατια, μπηκα, χαιρετισα και ρωτησα τι γινεται με τη Βικτωρια.
Απο τις 5.00 μου λεει η τσατσα.
Στο μεταξυ σκαει μυτη η Νικη.
Γιατι εγραψες οτι ειναι ασχημοπαπο μου λεει.
Κοιτα να δεις γλυκια μου, για να αξιζουν οι κριτικες πρεπει να ειναι αληθινες.
Σου εβαλα 10 στο σεξ και ολοι οι φιλοι μου ηλθαν και σε πηραν.
Παρεμβαινει η τσα2 και της λεει: αυτα που εγραψε ηταν καλα, τι παραπονιεσαι.
Τοτε χαλαρωσε η Νικη και μια και ειμασταν μονοι στο σαλονι, αρχισε να με φιλαει και να μου χαιδευει πανω απο το παντελονι τα @@.
Διαπιστωσε με εκπληξη οτι καυλωσα.
Γιατι απορεις της λεω, αφου εισαι καυλιαρα.
Τοτε μπηκε ενας πελατης και μια και του ειπε η τσα2 οτι προηγειται αλλος για τη Βικτωρια περασε με τη Νικη.
Επειδη αρχισε να ερχεται κοσμος, ειπα στη τσα2 να με περασει σε δωματιο.
Με περασε στο δωματιο στο βαθος που εχει και ντουζιερα με σφραγισμενες πετσετες.
Μου εφερε και ενα ποτηρι νερο και με αφησε.
Εκανα ντουζακι, δυναμωσα το αρκουδισιον, ανοιξα και το παραθυρο να μπει καθαρος αερας και περιμενα.
Απο τον ακαλυπτο ακουγονταν σκορπιες κουβεντες των περιοικων.
Ειχε παει και τεταρτο και η Βικτωρια δεν ειχε φανει.
Ανοιγω διακριτικα τη πορτα και ξαναζητησα νερο. Ταυτοχρονα ρωτησα τι γινεται με τη Βικτωρια. Ετοιμαζεται μου λεει η τσα2.
Παει και 25 και ακομα να φανει.
Αρχισα να βαριεμαι και ξανανοιγω τη πορτα για να πω οτι φευγω. Εκεινει τη στιγμη ανοιγει η πορτα του μπανιου που ειναι ακριβως διπλα και βγαινει η Βικτωρια.
Την βουταω απο το μπρατσο και τη τραβαω μεσα. Δεν ειναι ακομα εντελως στιγμη μου λεει (τα αγγλικα της ειναι πολυ καλα).
Δεν με νοιαζει της λεω και αρχιζουμε ορθιοι το χαμουρεμα μα βαθια γλωσσοφιλα.
Μια στιγμη να σκουπισω το κραγιον μου λεει. Πηρε ενα απο τα διπλωμενα πετσετακια και σκουπησε τα χειλια μου και τα χειλια της.
Πεσαμε και κυριολεκτικα κυλιστηκαμε στο κρεβατι με βαθια υγρα φιλια ενω εγω χουφτωνα και φιλαγα παντου.
Ξεχασα, εχει αδυνατισει λιγο και ετσι φαινονται πιο εντονα τα βυζια της και ο κωλος της.
Για οσους διαβαζουν πρωτη φορα για τη Βικτωρια:
προσωπο = 9
Χειλια = 10
ματια = 10
βυζια = 10,
κωλος = 10,
γαμπες = 8
μπουτια = 10.
Μετα απο αρκετο χαμουρεμα με εστεισε για πιπα. Σου αρεσουν οι πιπες της λεω. Ναι, μου λεει, οταν αρχιζω να κανω πιπα ξεχναω να σταματησω.
Στη πιπα περνει 10 με τονο. Εναλλαγη παιξιματος κεφαλιου μα βαθυ λαρυγγι. Φτυσιματα, αργος αισθησιακος ρυθμος με εναλλαγη στο πιστοναρισμα.
Διαρκεια ατελειωτη. 10 λεπτα πιπα. Ξαφνικα ακουστηκε κτυπημα στη πορτα (διακριτικο μεν, χτυπημα δε).
Χαμπαρι η Βικτωρια. Γυρισε σε 69 και πιεζε τη κλειτοριδα της στη γλωσσα μου κανονταν μου-μου μια και ειχε το στομα γεματο.
Καιρος για σεξ λεει. Περναει αριστοτεχνικα καποτα και αρχιζει cow girl. Στην αρχη κλασσικο και μετα στη σταση οκλαδον με τα  ποδια στο κρεββατι να ανεβοκατεβαινει στο καυλι μου προσφεροντας απολαυση στον φουτσο και τα ματια.
Τα ματια της λαγνα σε κοιτανε και σε καρφωνουν καυλερα.
Την γυρισα ιεραποστολικα για να σταματησω το σπερμα που ανεβαινε.
Στην αρχη την πηρα με τα ποδια πισω και μετα με τα ποδια κοντα στους ωμους μου.
Η αισθηση και η συμμετοχη της φοβερα και τα ματια της να κοιτανε λαγνοκαυλα.
Θα χυσω στο κωλο σου της λεω. Δεν εχω τζελ λεει (βλεπεις την βουτηξα απο τον διαδρομο). Θα σε γλυψω της λεω, Φτυσε μου λεει.
Φτυνω, τα πασαλειφει και τον χωνω. Ενα αχ ακουστηκε.
Μια και εχει τουρλωτο κωλο, το μουνι ειχε ελθει πιατο και το ηβικο μου ετριβε τη κλειτοριδα της ενω εσπρωχνα στο κωλι της.
Ξαφνικα ηλθε σε οργασμο και αρχισε να φωναζει δυνατα. Ειχα ξεχασει να κλεισω το παραθυρο και ακουστηκε απο τον ακαλυπτο "δεν τρεπεστε κλειστε τα παραθυρα". Πανω στην ωρα τελειωσα.
Μη βγεις μου λεει και με κραταει μεσα της.
Εισαι η τελεια ερωμενη της λεω. Θελω να γινεις η ερωμενη μου. Εχω αγορι μου λεει. Ειναι πολυ τυχερος της λεω. Yes, he is a lucky motherfucker μου λεει. Ειπαμε και αλλα πολλα. Επιασε την καποτα και μου ειπε να τραβηχτω.
Την αποχαιρετισα με ενα βαθυ φιλι και ενα τελευταιο χουφτωμα.
Την ξανασυστηνω χιλιες φορες. Συνδιαζει gfe με τσοντοκατασταση και οσο για vfm ειναι απιαστη.
Καλες συνουσιες σε ολους

mkavlos

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 62
Σχόλιο #12 - Καταχωρήθηκε Οκτώβριος 15, 2017, 10:49:13 μμ

Ξεκινησα με σκοπο να τιμησω τον κώλο της Βικτωριας.
Μπηκα χαιρετισα την τσα2 που με ξερει πλεον (τι κανετε κλπ). Ρωτησα για Βικτωρια και μου παρουσιασε την Νικη.
Κορμι ψηλο (10)
γαμπες ατελειωτες (10)
Στηθος 1,5αρι προς δυαρι αλλα με καυλορωγες (9)
Κωλος, οτι πρεπει για πρωκτικο (9)
αλλα δεν μου αρεσε το προσωπο της (5)
Εκανα να φυγω, με πλησιαζει και με παραπονεμενη παθιαρικη φωνη μου λεει "την Βικτωρια ψαχνεις??".
Με πλησιαζει, χωνει το χερι στο πουτσο και μου λεει με παθιαρικη φωνη "ελα,  θα περασεις καλα, φιλακια, χαδακια, τελειωμα στο στομα".
Η φωνή της εβγαζε πολυ καυλα, αλλα σκεφτηκα οτι πολλες στο σαλονι ειναι καλες και μετα κομοδινα στο κρεββατι.
Καλα λεω, αλλα σν δεν περασω καλα θα μου δωσετε τα λεφτα πισω. ΟΚ? ΟΚ απαντησανμε ενα στομα τσα2 και Νικη.
Το δωματιο σχετικα καλο για την Φυλης. Αυτη τη φορα ομως διπλα στο νιπτηρα ηταν πεταμενη μια καποτα.
Δεν ειχα προλαβει να πλυθω και νασου η Νικη.
Να σε πλυνω?, Να με πλυνεις αλλα βγαλε το κορμακι που φορας. Το εβγαλε και ενω με επλενε με φιλαγε πολυ παθιαρικα ενω επαιζα τις ρωγες της.
Περιτο να προσθεσω οτι το πλυσιμο της ηταν πολυ καυλωτικο και με εκανε τουμπανο χωρις να με μαλακισει.
Ξαπλωσαμε και αρχισε μια παρα πολυ καλη πιπα.
Η πιπα της συνδιαζε τα εξης;
Πλαγιο κλαρινο
Φτυσιματα
Παιξιμο κεφαλιου
Ρουφυγμα @@διων
Πολυ μα πολυ βαθυ λαρυγγι
Μεγαλη διαρκεια.
Αφου πιπωσε αρκετη ωρα ενω επαιζα με τις ρωγες της  και κωλομουνοδαχτυλιζα με φιλησε παθιαρικα και ρωτησε πως θελω να συνεχισουμε.
Ελα για 69 της λεω.
Η ανταποκριση της στο γλυφομουνι ηταν πολυ καλη, πιεζε το μουνι της στο στομα μου, βογγαγε και συνεχιζε να πιπωνει οπως και πριν. Το 69 συνδιαζονταν με βαθυ κωλοδακτυλο.
Μετα απο ικανο χρονο περασε τη ποτα και ανεβηκε για cowgirl. Kλασσικο cowgirl στη αρχη προσφεροντας μου τις τραγανες της ρωγες για πιπιλισμα και τον κωλο για δακτυλο. Μετα πηρε θεσει καρεκλατη με τα ποδια πανω στο κρεββατι και αρχισε ενα βιδωτο cowgirl που παραλιγο να χυσω. Στο μεταξυ οι αναστεναγμοι διναν και περναν. Να συμπληρωσω οτι εκανε μικρες διακοπες για γλωσσοφιλα.
Την γυρισα ιεραποστολικα αφου της τον εδωσα παλι για λιγο στο στομα (ετσι για να καλμαρει και να μη χυσω γρηγορα). Εβαλε πανω μου κοντρα τα ποδια στους ωμους μου και αρχιζε να μαλακιζει την κλειτοριδα της και να συσπαται λεγοντας μωρο μου αγαπη μου ενω την καρφωνα κανονικα.
Αφου εσπρωξα αρκετα στη μπρος τρυπα της ειπα για πρωκτικο αλλα χωρις να γυρισει.
Αλλαξε καποτα, εβαλε λιγη κρεμα, εβαλα και το μαξιλαρι αποκατω για να σηκωθει ο κωλος και τον εχωσα.
Ακουστηκε ενα αχ και μια γκριματσα φανηκε στο προσωπο της. Ο κωλος της οντως στενος.
Αρχισα να σπρωχνω, ενω αυτη συνεχισε να παιζει μανιωδως τη κλειτοριδα της βογγοντας και στεναζοντας.
Εκανα ενα ωραιο χυσιμο, εβγαλα την καποτα και της τον εδωσα στο στομα για να τον "στεγνωσει".
Τον πιπιλισε φιλοτιμα, με φιλησε, ντυθηκε και εφυγε ρωτοντας αν αξιζε τα λεφτα.
Βεβαιως της ειπα και της εβαλα ενα τελευταιο μουνοδακτυλο.
Αξιζει για μια φορα οπωσδηποτε, ιδιως για τους λατρεις του ακαποτου και πρωκτικου.
Αν ηταν λιγο πιο ομορφη, πιστευω οτι θα την κατεταζα στις τυπικες επιλογες μου.
Ελπιζω να σας διαφωτισα και να μην παει τζαμπα το 20αρικο σας

mad_max

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 14
Σχόλιο #13 - Καταχωρήθηκε Σεπτέμβριος 07, 2017, 12:39:03 πμ

Βερόνικα "το αστέρι"

Είπα να πάω να δω τι παίζει με  αυτή τη Βερόνικα. Έφτασα κατά τις 7 το απόγευμα, πάρκαρα εύκολα και κατευθύνθηκα προς την είσοδο του σπιτιού. Ανεβαίνω τις σκάλες και ανοίγω τη πόρτα του ορόφου. Γινόταν ένας μικρός χαμός. Ήταν η Βερόνικα και η Στέλλα στη βάρδια και ο κόσμος που περίμενε πολύς. Μέτρησα 7/8 κεφάλια. Δεν έκατσα γιατί βιαζόμουν και θα περνούσα αργότερα.
Ξαναπέρασα λοιπόν κατά τις 11 παρά και ήταν 2 άτομα στο σαλόνι και τα δωμάτια γεμάτα. Μια και δεν είχα δουλειά, περίμενα. Βγαίνει για σαλονάρισμα η Βερόνικα και παθαίνω το ταράκουλο. Μπορεί να μη βάζει φωτιά, αλλά ένα ξεσηκωμό τον έχει, ειδικά με το μαλλί πιασμένο και τα γυαλιά.
Δίνω το μπλε και περνάω μέσα. Καθαρός χώρος, απλός χωρίς κάτι το ιδιαίτερο και στο τραπεζάκι 4/5 μικρές πετσέτες ατομικές.
Περιμένω κανα τέταρτο περίπου και σκάει μύτη το κορίτσι.... Χαιρετιόμαστε και με ρωτάει πως θα ήθελα τη πίπα. της είπα, χωρίς και με πήγε για πλύσιμο (είχα πλυθεί νωρίτερα και της άρεσε)
Με το που τέλειωσε και με σκούπισε (λίγο) γονατίζει και ξεκινάει το στοματικό. Με φτυσίματα και αρκετά βαθύ, πότε αργά, αισθησιακά και πότε γρήγορα, ήταν πραγματικά απόλαυση. Μην αντέχοντας άλλο, τη σταμάτησα και της ζήτησα να της ανταποδώσω το στοματικό. Ναι, αλλά μη με δαγκώσεις (καλά πως κάνετε μερικοί) Έκανα πως ξαφνιάστηκα ακούγοντας για δαγκώματα. Πρέπει να ήμουν κανα τέταρτο ανάμεσα στα υπέροχα πόδια της και με σταματάει, λέγοντάς μου πως δεν πρέπει να τελειώσει γιατί έχει δουλειά ακόμα και θα έπρεπε να χαλαρώσει μαι να κοιμηθεί μετά από το τελείωμα. Come and fuck me μου λέει. I want your ass της λέω και βάνει λίγο κρέμα στη τρυπούλα. Δεν μπήκε εύκολα, αλλά με το που μπήκε ήταν όμορφη η αίσθηση και με τις καυλωτικές ανάσες που έπαιρνε, το τέλος δεν άργησε να έρθει, μέσα στο προφυλακτικό.
Συνοψίζοντας, να πω ότι ήταν όντως μια εξαιρετική περίπτωση (που δεν το περίμενα) και η συνεδρία θα επαναληφθεί το συντομότερο.

mkavlos

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 62
Σχόλιο #14 - Καταχωρήθηκε Σεπτέμβριος 05, 2017, 02:23:26 μμ

Eχοντας την Θετικη εμπειρια της Στελλας, ειπα να δοκιμασω και την Βερονικα που ειχα δει στα πεταχτα πανω στην αλλαγη βαρδιας και μου αρεσε.
Πηγα στις 30/08/2017. Σκακει μυτη η μικρη με ενα κορσε που τα αφηνε ολα εξω. Βυζια, μουνι, κωλο. Βυζια 2,5αρια φυσικα, κωλος πεταχτος ολοστρογγυλος, χειλια  για τσιμπουκι. Παω να βγαλω το εισοκαρικο και διαπιστωνω οτι ειχα μονο 15 €. Μεχρι να βρω ΑΤΜ και να γυρισω ειχε μαζευτει πιο πολυ κοσμος και απο τραπεζα τη μερα που πληρωνουν συνταξεις.
Εφυγα και ξαναγυρισα στις 31/08. Αυτη τη φορα η μικρη φοραγε ενα στρυγγακι και γυαλια δασκαλας που της πηγαιναν πολυ.
Πληρωσα εισιτηριο και μπηκα. Πλυθηκα και περιμενα. Περιμενα αρκετα γιατι η μικρη μετα απο καθε πελατη κανει μπανιο.
Την υποδεχτηκα ορθιος. Ειναι Ρωσιδα, τα ρωσικα μου ελαχιστα αλλα ευτυχως μιλαει καλα Αγγλικα.
Θελεις να σου παρω πιπα καθιστη? Οχι λεω, θα σου γλυψω πρωτα το μουνι. Δεν θα με δαγκωσεις μου λεει, να σε δαγκωσω? λεω. Να γαμισω ηλθα. Ενας με δαγκωσε, μου λεει, του εδωσα τα λεφτα και τον εδιωξα. Εγω θα σε γλυψω, θα σε φιλησω και θα σε γαμισω της λεω, αλλα δεν θα σε δαγκωσω.
Αρχισα το κλειτοριδογλυφομουνι. Ωραια κλειτοριδα και μικρα εσωτερικα μουνοχειλα. Ανταποκριθηκε σωστα με σπρωξιματα λεκανης και αναστεναγμους. Οταν πηρα τη δοση μου, στηθηκα για πιπα. Τον επλυνες καλα μου λεει. Ναι, αν θελεις ομως τον ξαναπλενεις. Οχι, ενταξει λεει, και προσθετει: αυτο που μου αρεσει περισσοτερο σε αυτη τη δουλεια ειναι οι πιπες. Και πραγματι, η πιπα της ειναι φανταστικη. Τα εχει ολα: πλαγιο κλαρινο, βαθυ λαρυγγι, παιξιμο κεφαλιου, φτυσογλυψιματα. Δυναμικη και ασιθησιακη ταυτοχρονα. Με απογειωσε. Της ζητησα να παρει σταση 69 και αρχισα, ενω αυτη πιπωνε, να γλυφω μουνι, κωλο, κωλομερια. Ατελειωτη πιπα σε διαρκεια και ποιοτητα. Η τσατσα κτυπησε πορτα. Μην ανησυχεις μου λει η μικρη και συνεχισε σαν να μη συμβαινει τιποτα. Κινδυνευα να χυσω γιαυτο της ειπα να βαλει ποτα.
Ανεβηκε πανω μου, στηριξε τα ποδια στο κρεββατι και αυτοκαρφωνονταν στο φουτσο μου. Φανταστικο cow girl. Καποια στιγμη τη τραβηξα πανω μου και γαμαγα φιλοντας τα βυζια της. Μουνι με ωραια αισθηση.
Στο ιεραποστολικο τραβηξε και επιασε τα μπουτια πανω και καθως εχει τουρλωτο κωλο μου εφερε το μουνι πιατο.
Σφυροκοπησα βαθεως και οταν ενιωσα οτι θα χυσω χαμηλωσα ρυθμο και της ειπα να μου δωσει το κωλι της.
Μου τον γυρισε, τον εφτυσα, τον σαλιωσα καλα και αρχισα να μπαινω σιγα σιγα γιατι ηταν στενος για το νουμερο μου.
Εβαζε και λιγο χερι για να μη μπω βιαια, δεδομενης της καυλας μου, αλλα οταν μπηκε ολος μου αφεθηκε και αρχισα να τη κωλογαμω εντονα. Ωραιος στενος κωλος.
Αναστεναζε ηδονικα και εκανα ενα φοβερο χυσιμο στο ομορφο κωλαρακι της.
Η Βερονικα ειναι πολυ καλη στο σεξ, κοινωνικη, καθαρη.
Ειναι μια επαγγελματιας ερωμενη.
Η τσατσα. εχοντας προφανως παρει αυτι, με ρωτησε πως περασα. Καλα της ειπα αλλα μου τη χαλασε λιγο το κτυπημα στη πορτα. Ας ειναι καλα η Βερονικα ειπα, που τα μαζεψε.
Ελπιζω να τα καταφερω να ξαναπαω τη Παρασκευη. Ειναι προφανες οτι τη συστηνω σε οσους εμπιστευονται τις κριτικες μου.
Να γαματε καλα τουλαχιστον 2 φορες τη βδομαδα. Μου το'πε ο καρδιολογος μου.

analikos

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 45
Σχόλιο #15 - Καταχωρήθηκε Αύγουστος 22, 2017, 01:10:27 πμ

ΒΕΡΟΝΙΚΑ βγαλμένη απο τσόντα της BRAZZER!!!

Αυτο το μπουρδέλο είναι απωθητικό μόνο και μόνο επειδή πρέπει να ανέβεις τα σκαλιά σε όροφο.όταν έχει όμως ένα τούμπανο μουνί σαν αυτά τα ξεκωλάκια που είναι στο hollywood κια περνάνε οντισιόν απο επίδοξους pierre woodman για να παίξουν σε τσόντα τότε αξίζει ή αθλοπαιδεία.Η Βερόνικα είναι με ωραίο σώμα , διχτυωτές κάλτσες (για τους φετιχιστές) φοράει γυαλιά μυωπίας (αλλά δεν ξέρω αν είναι για το προμόσιον ή έχει όντως κάποια μορφή μυωπίας) το σώμα της έχει αρκετά τατουάζ και τα βυζιά της είναι με καλοφτιαγμένες σιλικόνες.Το μεγάλου ατού της υπόθεσης ; ΝΑΙ ΔΙΝΕΙ ΚΩΛΟΤΡΥΠΙΔΑ!!! Μέσα στο δωάμτιο δεν θα σου πει όχι πως να την γαμήσεις στο όρθιο, στο πλάγιο , στο έδαφος στο κρεβάτι και λοιπά,Η πίπα της όπως βλέπετε στις τσόντες (αν και θέμα χρόνου είναι να κάνει μια τσόντα αν δεν την έχει κάνει ήδη) ενώ όταν σου δίνει κωλοτρυπίδα αντέχει μέχρι τελικής πτώσεως εφόσον βάλει και λίγο τζελ πίσω που είναι απόλυτα λογικό.Για μένα είναι ότι ωραιότερο και τίμιο υπάρχει στην οδό φυλής η Βερόνικα απο την Βουλγαρία.Και όσοι προλάβετε γιατί τέτοια μουνιά την κάνουν για άλλες πολιτείες.

mkavlos

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 62
Σχόλιο #16 - Καταχωρήθηκε Αύγουστος 17, 2017, 07:01:49 πμ

MIA ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

H παρουσα κριτικη αποτελει επιβεβαιωση της προηγουμενης
Το προγραμμα (20 Ευρω) περιλαμβανε τα παντα και ελαβε χωρα στο τελος της πρωινης βαρδιας, ητοι:
Μπαλαμουτι στο ορθιπ
Ακαποτο
Περιποιηση ορχεων
Γλωσσοφιλα
69
Κωλο.
Η Στελλα ειναι μετριου αναστηματος αλλα οχι κοντη.
Προσωπο 10 στα 10 με ωραια λαγνα ματια (σε κοιταει λαγνα οταν πιπωνει)
Βυζι 2,5αρι φυσικο, μαλακο αλλα οχι νερουλο
Κοιλια λιγο φουσκωτη.
Μουνι με εντονα μουνοχειλα (της εκανα πιπα στο 69)
Κωλος ωραιος και στενος
Μπουτογαμπες αψογες.
Βαζω 9 σημερα στη εμφανιση γιατι το ντυσιμο της την προηγουμενη φορα θυμιζε χορευτρια καν-καν
Ο χωρος για ρδελο αξιοπρεπης και το αρκουδισιον αποδοτικο
Μπηκα στο δωματιο και επλυνα την οικογενεια.
Ηξερα οτι θα με πλυνει και η Στελλα αλλα εγω επρεπε να παρουσιαστο καθαρος
Σηκωθηκα, πηγαμε στο νιπτηρα και μου επλυνε το φουτσο ενω την γλωσσοφιλαγα και καναμε παιχνιδια με γλωσσσες.
Η πιπα της ηταν αριστη.
Βαθεια, με ωραιο κατακορυφο γλυψιμο, παιξιμο του κεφαλιου με τη γλωσσα εντος και εκτος. Εχει την ικανοτητα να παιζει το κεφαλι με τη γλωσσα οταν τον εχει μπουκωσει. Πολυ καλη πιπα οπως και τη προηγουμενη φορα
Περασε ποτα αριστοτεχνικα με το στομα και συνεχισε πιπωμα αριστο. Δεν ενοιωθες οτι φορας καποτα.
Την εβαλα κατω για γλυφομουνι σε ιεραποστολικη σταση, Πιπιλισα κλειτοριδα και ρουφηξα μουνοχειλα. Μας ακουσε ολος ο δρομος απο τις φωνες της.
Οι αναστεναγμοι της αληθοφανεις και καθολου ψαρωτικοι.
"Σου αρεσε η πιπα μου " την ρωταω, "καλυτερη απο τη δικια μου" , απαντησε.
Συνεχισε ενα πολυ καλο cow girl. Οσο με καβαλαγε εγλυφα βυζια, επιανα μπουτοκωλομερια και επαιρνα γλωσσοφιλα.
Την γυρισα για ιεραποστολικο οπου που εκανε ενα πολυ ωραιο στησιμο. Το ιεραποστολικο παιχτηκε σε 3 παραλλαγες: σταση λωτου, ψαλιδωτο και αγγαλιαστο.
Οι καυλωτικες φωνες συνεχιστηκαν
"Παμε για κωλο" της λεω "γυρνα πισω".
Εβαλε κρεμα αλλα δυσκολευονταν. Ποναγε... οπως ειπαμε τον εχει στενο
Τη γυρισα ιεραποστολικα αλλα παλι μπηκε με δυσκολια και πονεσε.
Την ηρεμησα, χαλαρωσε και αρχισε να παιζει την κλειτοριδα της.
Οταν ειδα οτι δεν ποναγε πια πολυ, αρχισα να σπρωχνω στο κολαντερο της.
Η ματια της καυλωτικη ενω την ταπωνα.
Εχυσα καταπληκτικα και παλι. Εβγαλα την καποτα (χωρις μερεντα), τον ξεπλυνα και της τον εδωσα στο στομα μεχρι που επεσε.
Μια τελεια ημιτελης πιπα (χωρις χυσιμο) για φρουτο
Επαναλαμβανω οτι τη συστηνω στους συναγωνιστες.
Φερθητε της σαν φιλεναδα και δεν θα χασετε.
Ειναι απο τις ιεροδουλες που θεωρει τον εαυτο της "κοριτσι" και οχι "πουτανα" και εχει δικιο.
Πουτανες ειναι κατι αλλες που σε εκμεταλευονται ειτε οικονομικα ειτε συναισθηματικα και εχουν συνεχως πονοκεφαλο.

Τωρα η προειδοποιηση:
Πηγα να κοψω κινηση σε αλλα σπιτια.
Αξιολογες παρουσιες...
Μπηκα στο 66Β πουναι ημιυπογειο.
Δεν βγηκε τσατσα αμεσως και κοιταζα γυρω-γυρω. Στη κουζινα ηταν 2 κοριτσια (μονο φατσες ειδα καθοτι καθιστες και υπηρχε και διχτιωτο παραβαν).
Η τσατσα εσκασε μυτη προθυμη να κερασει καφε, μπυρα... απορρησα.
Βγηκαν και οι κοπελες και η μια (Αντριανα αν θυμαμαι καλα) με βουταει απο το μπρατσο και λεει "αφου μπηκες στη κουζινα θα μπεις και στο δωματιο". Με κραταγε σφιχτα επαναλαμβανοντας αυτη τη φραση και λεγοντας "ελα να κανουμε σεφτε". Προφανως η καριολα δεν ειχε σταυρωσει πελατη. Της εσφιξα τον βραχιονα, αμεσως χαλαρωσε τη λαβη της και βγηκα εξω λεγοντας "αν περιμενεις να σταυρωσεις ετσι πελατη..."
Ρε τι σου κανουν οι αναδουλειες. Μαλλον φολοπαγιδα το 66Β...

mkavlos

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 62
Σχόλιο #17 - Καταχωρήθηκε Ιούλιος 25, 2017, 04:31:36 μμ

H παρουσα κριτικη ειναι για το 86πανω και τη Στελλα απο την Βουλγαρια.
Το προγραμμα (20 Ευρω) περιλαμβανε τα παντα και ελαβε χωρα 25/7/2017 μεσημερακι:
Ακαποτο
Περιποιηση ορχεων
Γλωσσοφιλα
69
Κωλο.
Η Στελλα ειναι σχετικα ψηλη
Προσωπο 10 στα 10 με ωραια λαγνα ματια (σε κοιταει λαγνα οταν πιπωνει)
Βυζι 2,5αρι φυσικο, μαλακο αλλα οχι νερουλο
Κοιλια λιγο φουσκωτη.
Μουνι με εντονα μουνοχειλα (της εκανα πιπα στο 69)
Κωλος ωραιος και στενος
Μπουτογαμπες αψογες
Ο χωρος για ρδελο αξιοπρεπης και το αρκουδισιον αποδοτικο (εξω ειχε 36 βαθμους).
Μπηκα στο δωματιο και επλυνα την οικογενεια.
Μετα απο 5 λεπτα ηλθε το μωρο και μου λεει ευγενικα "να σε πλυνω?" - "πλυθηκα, αλλα αν θες πλυνε με".
Σηκωθηκα, πηγαμε στο νιπτηρα και μου επλυνε το φουτσο ενω την γλωσσοφιλαγα και καναμε παιχνιδια με γλωσσσες.
Η πιπα της ηταν αριστη.
Βαθεια, με πλαγιο κλαρινο, παιξιμο του κεφαλιου και περιποιηση των @@. απο τις καλυτερες πιπες που μου εχουν κανει
Οταν πηγε να μου βαλει ποτα της ειπα οτι θελω να γλυψω το νινι της.
Μου το φερε στο στομα. Εγλυψα κλειτο και της πηρα πιπα τα μουνοχειλα.
Οι αναστεναγμοι της αλληθοφανεις και καθολου ψαρωτικοι.
"Σου αρεσε η πιπα μου " την ρωταω, "καλυτερη απο τη δικια μου" , απαντησε.
Μου περασε καποτα και μου εκανε ενα πολυ καλο cow girl. Οσο με καβαλαγε εγλφα βυζια, επιανα μπουτοκωλομερια και επαιρνα γλωσσοφιλα.
"Ελα να σε παρω ανασκελα" της λεω "πριν σου γαμησω τον κωλο".
Στο ιεραποστολικο στηθηκε πολυ καλα και απολαυσα σφυροκοπημα με συμμετοχη εκ μερους της και λαγνα βλεματα.
"Παμε για κωλο" της λεω "γυρνα", "οχι, παρε με ετσι" μου λεει.
Εβαλε κρεμα και της τον εχωσα στο κωλο ιεραποστολικα.
Ο κωλος στενος και φαινονταν οτι πονουσε.
Ενστικτωδικα προβαλε λιγη αντισταση με τα μπουτια. Τα δικα μου ηταν ομως πιο δυνατα και με ενα αποτομο σπρωξιμο
τον εχωσα στο βαθος του κωλαντερου της.
Εσπρωχνα ενω αυτη βωγκουσε. Για να ποναει λιγοτερο σηκωσε ψηλα την λεκανη της και εστι πουτσος και κωλαντερο ηρθαν στην ιδια ευθεια.
Εχυσα καταπληκτικα. Εβγαλα την καποτα, τον ξεπλυνα και της τον εδωσα στο στομα μεχρι που επεσε.
Περασα πολυ καλα, η πρωτη μου εμπειρια μετα απο χρονια στη Φυλης ηταν πολυ θετικη.
Την Στελλα την συστηνω ανεπιφυλακτα.
Gfe & vfm

TOMMY DEVITO

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 283
Σχόλιο #18 - Καταχωρήθηκε Σεπτέμβριος 22, 2015, 03:18:24 μμ

Αλινα,from Romania with love!

Ανεβηκα τα πολλα σκαλοπατια και εισηλθα στο σαλονι του εν λογω οικου.Η ευγενικη τσατσα μου παρουσιασε την  Αλινα.Προκειται για μια νεαρη Ρουμανα ιεροδουλη με σχετικα ομορφο γλυκο προσωπο με μια ελια πανω απο τα χειλη , μακρυ μαυρο μαλλι λιγο πανω απο τους ωμους , μικρα στητα βυζακια , μελαμψο δερμα , κοντη σε αναστημα και σωμα με πιασηματακια.Δεν εχει καμια σχεση με την φολα Αλινα που εχει τατουαζ στο ποδι ενα οπλο :oldman:.Επισης δεν εχει καμια σχεση με την φολα Αλινα με τα καπουλια :oldman:.Νομιζω η κοπελα εχει δουλεψει και στη Φωκαιας.Ανακοινωθηκε ελευθερο στοματικο και κωλος.Η κοπελα ηταν χαμογελαστη και εξεπεμπε θετικη ενεργεια 8).

Εδωσα το 20ρικο και περασα στο δωματιο.Ξαπλωσα στο κρεβατι και υστερα απο περιπου 10 λεπτα ηρθε η χαμογελαστη  :) Αλινα αφου ειχε ξεμπερδεψει με προηγουμενο πελατη.Ανταλλαξαμε μερικες κουβεντες.Μιλαει λιγα Ελληνικα.Τα Αγγλικα της ειναι πιο ευκολα.Η κοπελα αφαιρεσε το στρινγκακι της και ξαπλωσε πανω μου.Αρχισαμε να χαμουρευομαστε.Τα πρωτα γλωσσοφιλα :free-sexy-smileys-947: δεν αργησαν να πεσουν.Φιλιομασταν ;) βαθια και παθιασμενα και εγω χουφτωνα την κωλαρα της.Η κοπελα αρχισε να μου γλυφει τα βυζακια μου και υστερα κατεβηκε πιο χαμηλα.Ηθελε να αρχισει να γλυφει ακαποτα το καυλι μου αλλα εγω της ειπα να περασει το προφυλακτικο 8).Η κοπελα εφαρμοσε με το στομα της την καποτα στο καυλι μου.Η Αλινα αρχισε μια αρκετα καλη πιπα.Ενταξει δεν φτανει τις μιλφαρες αλλα για πιπινακι ειναι αρκετα καλη.Με πιπωνε με λιγη χρηση χεριου.Η πιπα της ηταν καλη και με καυλωσε.Το θετικο ειναι οτι οταν με πιπωνε μου εριχνε καυλιαρικες ματιες! :wanker:  Ειναι πολυ καυλωτικο.Υστερα αρχισε καραμελωμα και γλυψιμο στα μπαλακια :erection:.Εγλυφε τα μπαλακια μου και επαιζε με το καυλι μου με το χερακι της.Το εκανε αρκετα καλα και με κοιτουσε στα ματια.Μετα παλι πιπουλα.Η πιπα της ειχε αρκετη διαρκεια.Ηδη για τα δεδομενα των κεντρικων μπουρδελων της Φυλης!  :headbaning3:

Η κοπελα εβαλε κρεμα στο μουνακι της και ξαπλωσε ανασκελα.Της εγλυφα τα στητα βυζακια της και ελεγε οτι της αρεσει ::).Της τον εχωσα στο ξυρισμενο της μουνακι και αρχισμε το σεξ στην ιεραποστολικη σταση :bedbang:.Την γαμουσα σε μετριους ρυθμους και τα γλωσσοφιλα :wanker: πεφταν ασταματητα.Ειναι πολυ αγαπησιαρικο μωρακι :free-sexy-smileys-947:.Μειναμε αρκετη ωρα σε αυτη τη σταση.Αν και περνουσα καλα ηθελα να δοκιμασω και το κωλαρακι της 8).Αυτη στην αρχη τρομαξε ;D αλλα εγω την επεισα οτι θα ειμαι τρυφερος και ρομαντικος :D.Αυτη εβαλε κρεμα στην κωλορτυπιδα της και στο καυλι μου.Στηθηκε στα τεσσερα και εγω της τον εχωσα σιγα σιγα μεσα στην κωλοτρυπιδα της.Την γαμουσα σε αργους ρυθμους και αυτη εβγαζε δυνατα επιφωνηματα.Κοιτουσα το θεαμα απο τον καθρεπτη και επαιζα με το μουνακι της.Υστερα ανεβασα τα ποδια μου πανω απο τα κωλομερια της και συνεχισα να την ξεκωλιαζω οπως κανουν οι πορνοσταρ στις τσοντες :headbaning3:.Ανεβασα λιγο ρυθμο για να μπορεσω να χυσω.Αυτη εβγαζε δυνατα επιφωνηματα που ακουγοντουσαν στο σαλονι! :headbaning3: Υστερα απο λιγο αρχισα να χυνω μεσα στο κωλαρακι της.Κατεβηκα πιο χαμηλα και αρχισαμε να γλωσσοφιλιαζομαστε :wanker: :wanker: :wanker:.Εχυνα μεσα της και φιλιομασταν στο στομα :wanker:.Βγηκα απο μεσα της και πεταξα το προφυλακτικο.Η κοπελα ντυθηκε χαλαρα,ειχαμε φιλικο social time και η Αλινα αποχωρησε.

Συνοψιζοντας , η Αλινα ειναι μια ιεροδουλη μετριας εμφανισης.Σε καποιους ισως φανει αδιαφορη για το 20ρικο.Εχει γλυκο προσωπακι και καλουτσικο σωμα.Προσφερει ομως πολυ καλες υπηρεσιες! :oldman: Κανει το προγραμμα που ανακοινωνεται χωρις υπεκφυγες! Κανει προκαταρκτικα.Ειναι δεκτικη σε γλωσσοφιλα.Κανει ωραιο καραμελωμα και γλυψιμο στα μπαλακια.Δινει χωρις υπεκφυγες το κωλι της και αντεχει για αρκετη ωρα κωλογαμησι.Εχει καθαρο σωμα και δεν μου ηρθαν ασχημες οσμες.Ειναι προθυμη σε αλλαγη στασεων.Η πιπα της ειναι καλη και αρκετης διαρκειας.Η τσατσα δεν ενοχλησε.Γενικα ειναι μια ευγενικη,φιλικη,θερμη,αγαπησιαρα και συμπαθητικη ιεροδουλη :oldman:.Σημαδια βιασυνης δεν εδειξε :hi:.Επιτελους μια καλη καταθεση στα κεντρικα της Φυλης! :headbaning3: Ελπιζω να σας βοηθησα! :hi:

TOMMY DEVITO

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 283
Σχόλιο #19 - Καταχωρήθηκε Ιούνιος 12, 2015, 04:44:50 μμ

Αλινα,οπου ακους πολλα κερασια κρατα μικρο καλαθι!

Ανεβηκα τα πολλα σκαλοπατια και εισηλθα στο σαλονι του εν λογω οικου.Η ευγενικη  τσατσα μου παρουσιασε την Αλινα.Προκειται για μια νεαρη ιεροδουλη με σχετκα ομορφο προσωπο , ψηλο αναστημα , ισιο μακρυ μαυρο μαλλι , ενα τατου στο ποδι που απεικονιζει ενα οπλο , μεσαιο νερουλο πεσμενο στηθος , μικρη κοιλιτσα και σωμα με πιασηματα.Εχει εργαστει στο παρελθον στο Μεταξουργειο και συγκεριμενα στο Κολωνου 15.Επισης εχει εργαστει το περασμενο φθινοπωρο στο Φωκαιας 27β.Μετα γραφτηκε οτι εφυγε Θεσσαλονικη και πριν απο λιγες ημερες επανεμφανιστηκε στη Φυλης.Η τσατσα ανακοινωσε ελευθερο στοματικο τελειωτικο στο σωμα στο προγραμμα της κοπελας.Η κοπελα με καυλαντισε στο σαλονι και αποφασισα να περασω στο δωματιο παρα τις αρνητικες κριτικες που εχουν γραφτει για την κοπελα.

Εδωσα ενα εικοσαρικο και περασα στο δωματιο.Ξαπλωσα στο κρεβατι και μετα απο λιγο ηρθε η Αλινα.Τωρα δεν ειχε την ιδια διαθεση με το σαλονι.Μιλαει λιγα Ελληνικα και λιγα Αγγλικα.Η κοπελα καθισε διπλα μου χωρις να αφαιρεσει τον στηθοδεσμο της και χωρις να βγαλει το στρινγκακι της.Η κοπελα μου καθαρισε το πεος και ηθελε να ξεκινησει την ακαποτη τσιμπουκοδορμια αλλα εγω της ειπα να μου κανει προκαταρκτικα.Αυτη δεχτηκε και αρχισε να μου γλυφει και να μου δαγκωνει τις ρωγες.Τα προκαταρκτικα της ειχαν μικρη διαρκεια.Σταση 69 μου ειπε οτι δεν κανει γιατι προσεχει την υγεια της! Το μουνακι της ηταν ελαφρως αξυριστο.Εχει και καποια παχακια στην κοιλια που με χαλασαν λιγο.Η πιπα της ηταν  καλη.Τον παιρνει αρκετα βαθια χωρις να χρησιμοποιει το χερι της.Εγω της κατεβασα τον στηθοδεσμο και αντικρυσα τα νερουλα και πεσμενα της βυζια.Αρχιδια αρνηθηκε να γλυψει.Με καυλωσε με την πιπα της αλλα ειχε μικρη διαρκεια.

Πρωτη σταση ιεραποστολικο υστερα απο επιλογη μου.Την γαμουσα σε μετριους ρυθμους αλλα αυτη δεν συμμετειχε.Μονο ελεγε κατι μαλακιες.Μιλαει πολυ και την ειχα ηδη βαρεθει! Πολυ μπλα μπλα αλλα απο ουσια μηδεν! Εβαζε και το χερι της για να μην μπαινω βαθια μεσα της και ειχε κλειστα τα ποδια της.Δευτερη σταση το πισωκολητο.Την εστησα στα τεσσερα και της τον εχωσα.Αυτη ειχε χαμηλα το σωμα της και ειχε κατεβασει το κεφαλι κατω.Δεν με βολευε η σταση του σωματος της.Αυτη εδειχνε να ποναει.Εκανε μορφασμους πονου και εβγαζε βογγητα.Την γαμουσα και εβλεπα την κοπελα που ηταν τελειως κομοδινο.Αυτη αρχισε τις μαλακιες περι χρονου και οτι πρεπει να τελειωσω! Οι γνωστες μαλακιες περι 10λεπτου! Βγηκα απο μεσα της και πεταξα το προφυλακτικο.Ανεβηκα απο πανω της και αρχισα να τραβαω μαλακια πανω στα βυζια της.Αυτη επαιζε με τα μπαλακια μου για να χυσω.Υστερα απο λιγο αρχισα να χυνω πανω στα βυζια της.Της εδωσα χαρτι για να σκουπιστει.Η κοπελα ντυθηκε , ειπε μερικες ακομα μαλακιες και αποχωρησε απο το δωματιο.

Συνοψιζοντας , η Αλινα ειναι μια ιεροδουλη συμπαθητικης εμφανισης.Κανει λιγα προκαταρκτικα.Και αυτα ομως τα εκανε υστερα απο απαιτηση μου και οχι με δικη της πρωτοβουλια.Η πιπα της ειναι καλη αλλα μικρης διαρκειας.Το κυριοτερο αρνητικο ειναι οτι δειχνει σημαδια βιασυνης! Στο 10λεπτο αρχισε την μουρμουρα χωρις να την εχει φωναξει η τσατσα! Εχει τουπε στυλακι! Νομιζει οτι ειναι καμια ντιβα! Κανει καυλαντα στο σαλονι για να περασεις αλλα στο δωματιο δεν κανει κατι για να σε ικανοποιησει .Μην ξεγελαστειτε απο το σαλοναρισμα της.Ειναι αυτο που λεμε ''Οπου ακους πολλα κερασια , κρατα και μικρο καλαθι!'' Δεν σας την συστηνω! Ελπιζω να σας βοηθησα!

dmtrsxxx

 • Σύνολο Στοιχείων: 0
 • Σύνολο Σχολίων: 64
Σχόλιο #20 - Καταχωρήθηκε Φεβρουάριος 06, 2014, 07:44:31 μμ

                                   Μισέλ

Επισκεψη στη Μισελ σημερα το απόγευμα στη βροχερη Φυλης !!
Η Μισελ ειχε μπει στο στοχαστρο μου καθως μου αρεσει το προσωπακι
περισσοτερο, από κορμι ενταξει δεν είναι και θανατος, εχει ραγαδες
στην κοιλιτσα και περιξ.Το δερματακι της απαλο λειο και
ψιλο-πλαδαρο,αξυριστη μερικων ημερων στο νινι.
Η Μισελ ηρθε στο δωματιο και εκατσε διπλα μου,μιλουσαμε για κανα
δυο λεπτα και ταυτόχρονα χαϊδευε το πεος μου που ηταν ηδη σηκωμενο.
Δεν γδυθηκε μου περασε καποτα και αρχισε μια σφιχτη βαθια πιπα χωρις παιξιμο.
Την σταματησα και της ειπα να κατσει στα 4,σουτιεν δεν εβγαλε αλλα δε νομιζω
ότι εχασα και τιποτα,αφου εβαλε τζελ πανω στην καποτα όχι στο νινι της στηθηκε.
Η αληθεια είναι ότι δεν εμπαινε ευκολα μεσα της,μου ειπε ότι είμαι ο πρωτος
της σημερα,αφου μπηκε και ενώ ηταν ακομα σφιχτη
τραβιοταν μπροστα όταν εκανα διεισδυση με μερικες κραυγουλες πονου...
το εβλεπα ότι δεν προκειται να την γαμησω ετσι και την γυρισα κανονικα
οπου ηταν καλυτερα τα πραγματα αλλα και παλι δε μπορουσα να την φερω στο ρυθμο μου
γιατι πονουσε, συμμετοχη ότι τιποτα ιδιαιτερο τυπικη θα ελεγα,στο σαλονι είναι πιο
ευδιαθετη απ΄οτι στο δωματιο.Δεν εδειξε σημαδια βιασύνης αλλα δεν την αργησα κιολας.
Ισως τη ξαναπροτιμησω ξανα πιο προχωρημενη ωρα για να την ζορισω λιγάκι..

ΥΓ : οι μασχαλες δεν μυριζαν  καθως υπαρχει μια φημη γυρω από αυτό :P